"Počítá se s tím, že v roce 2008 vstoupí do eurozóny Kypr a Malta a v roce 2009 Slovensko. To bude mít nyní problémy zejména s inflací, která je o 1,5 procentního bodu výš, než žádají kritéria. Největší problém ze všech nových členských zemí EU budou mít Polsko, Maďarsko a ČR," uvedl analytik společnosti Next Finance Vladimír Pikora.

"Maďarsko dokonce neplní ani jedno kritérium a nebyli bychom překvapeni, kdyby přijalo euro až v roce 2016. Polsko podobně jako ČR nemá stanoven oficiální termín přijetí eura. Situace je zde ale komplikovanější o to, že někteří polští politici žádají o přijetí eura referendum, což podle Bruselu není možné, " dodal Pikora. 

"Co je však nejdůležitější, politici přestali chápat přijetí eura jako závod premiérů, kdo dříve přivede zemi pod křídla eurozóny, ale jako bruselský bič, který jim svazuje ruce. Navíc stále více voličů si začíná uvědomovat stinné stránky společné měny," uvedl Pikora.

Zatím není jasné, kdy ČR euro zavede

Schodek vládního deficitu se loni propadl na 3,62 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V roce 2004 byl schodek 2,90 procenta. [celá zpráva]

Podle vládou navrženého rozpočtu na příští rok ČR nesplní maastrichtské kritérium ani v roce 2007. Deficit vládních institucí by podle ministra financí Vlastimila Tlustého měl činit v poměru k hrubému domácímu produktu čtyři procenta HDP. ČR tak nebude splňovat limit 3,3 procenta, ke kterému se zavázala Evropské unie v konvergenčním programu. Letos MF odhaduje deficit veřejných financí na 3,6 procenta HDP. [celá zpráva]

ČR právě kvůli vysokému schodku veřejných financí již opustila původní scénář pro zavedení eura v roce 2010. [celá zpráva] Zatím není jasné, v kterém roce bude jednotná evropská měna v Česku zavedena.

Česko tak podle komise nadále plní pouze dvě maastrichtská kritéria ze čtyř, které jsou nutné pro přijetí eura. Jde o kritérium cenové stability, tedy inflační hledisko, a o kritérium stability úrokových sazeb. Problémy Češi mají právě s příliš velkým schodkem veřejných financí a s takzvaným kurzovým hlediskem. Za poslední dva roky tak ČR neudělala příliš velký pokrok, protože stejný počet podmínek plnila i v roce 2004.

Stejně špatný výsledek jako komise odhaduje například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Pro rok 2007 předpovídá prohloubení schodku na 4,1 procenta HDP. [celá zpráva]