Definice sociálního bydlení podle návrhu MF umožňuje zahrnout do snížené sazby DPH téměř veškerou výstavbu bytů a domů pro bydlení.

Ministerstvo financí tvrdí, že definice sociálního bydlení, je zcela v kompetenci národních států a EU do toho nijak nazasahuje. "Jak Ministerstvu financí potvrdil komisař Lászlo Kovács, definice sociálního bydlení je výhradně záležitostí národní vlády, tuto definici není potřeba nijak potvrzovat a Evropská komise do ní nemůže nijak zasahovat, " uvádí MF.

Ministerstvo financí proto připravuje návrh novely zákona o DPH, na jehož základě by se uplatnila snížená sazba daně u dodání staveb pro bydlení, a to včetně stavebních a montážních prací, konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást zabudují nebo zamontují.

MF také navrhuje, že u převodu bytového domu, rodinného domu a bytu, včetně převodu nedokončeného bytového domu, rodinného domu a bytu, se bude od roku 2007 nadále uplatňovat snížená sazba daně jak je tomu nyní.

Nyní platí pro stavby související s bydlením pětiprocentní sazba DPH, kterou je ale možné uplatňovat jen do konce roku 2007. Cílem nové definice sociálního bydlení je, aby výstavba bytů v ČR poté nezdražila. Po roce 2007 se podle pravidel EU bude nižší sazba vztahovat jen na výstavbu bytů a obytných domů, pokud bude přítomen sociální aspekt. Běžná sazba DPH je 19 procent. Na opravy bydlení platí nižší sazba až do roku 2010.

Do konce roku 2007 je v ČR možné plošné uplatnění snížené sazby daně pro bytovou výstavbu na základě výjimky, kterou ČR udělila Evropská unie.