Hospodářské noviny v pátek uvedly, že MD uvažuje o zrušení smlouvy se společností Kapsch na výstavbu druhé etapy mýtného. "Něco takového oficiálně nikde nepadlo, a mám pocit, že ani neoficiálně nikdy nezaznělo, že bychom uvažovali o jejím zrušení, " řekl Právu ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS).

Na dotaz, zda taková možnost existuje z právního hlediska, Řebíček sdělil: "Teoreticky ano. Obě strany by se mohly dohodnout na zrušení smlouvy. Ze strany Kapsche ale nemám žádné signály, že by to měl v úmyslu. A my bychom smlouvu mohli zrušit pouze v případě, kdyby dodavatel neplnil nejméně tři měsíce po ostrém startu mýtného stanovené podmínky. Což teď samozřejmě nepřipadá v úvahu, protože mýto se má začít na 970 kilometrech dálnic a rychlostních silnic začít v ČR vybírat až od 1. ledna 2007."

Kapsch označil spekulace médií o zrušení smlouvy za zcela vymyšlené. "Hospodářské noviny pokračují v nepodložených útocích proti společnosti Kapsch, proto jsme se rozhodli podat na Hospodářské noviny žalobu," řekl Právu mluvčí společnosti Kapsch Evžen Staněk.

Podle Erwina Toplaka, člena představenstva Kapsch, je společnost Kapsch i nadále připravena spustit systém elektronického mýtného do provozu od 1. ledna 2007, jak stojí ve smlouvě. "Nyní je především potřebné zvážit, o kolik peněz by přišla Česká republika z výběru elektronického mýtného, se kterými se již příští rok počítá. V každém tak velkém projektu se vyskytnou nějaké formální či technické problémy, zvlášť když probíhá v takovém časovém tlaku. Pokud však existuje vůle státu a generálního dodavatele spolupracovat, vše lze rychle a snadno řešit," uvedl Erwin Toplak.

Kapsch nesouhlasí s tím, že nesmí v pátek spustit pilotní provoz."Hned v počátku budování mýtného systému bylo navrženo umístění mýtných portálů a toto bylo ohlášeno ministerstvu dopravy. Při předávání stavenišť však náš subdodavatel stavebních prací, společnost Eltodo, v některých případech zjistila nové skutečnosti, kvůli kterým musela být místa přibližně ve 30 případech posunuta. K několikametrovým korekcím došlo ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, " uvedl Erwin Toplak. 

Zavedení mýtného je rozděleno do dvou etap

Mýtný systém se měl v Česku původně postavit za dvanáct měsíců rovnou na 2070 kilometrech dálnic, rychlostních komunikací a silnic první třídy. Kvůli stížnostem neúspěšných uchazečů, jež šetřil antimonopolní úřad, se však zahájení prací muselo o tři měsíce odložit. Tehdejší ministr dopravy Milan Šimonovský proto přesvědčil Kapsche, aby výstavbu zkrátil na devět měsíců s tím, že se to rozdělí na dvě etapy.

Zatímco 167 mýtných bran, potřebných pro první etapu už stojí a čeká se na povolení ministerstva dopravy k zahájení pilotního provozu, druhou etapu, která si vyžádá 500 bran, má Kapsch na 1100 kilometrech silnic první třídy začít stavět po Novém roce a dokončit do 30. června 2007.

S Kapschem nyní ministerstvo dopravy jedná o druhém dodatku ke smlouvě, který má odstranit legislativní problémy prvního dodatku. Podle Řebíčka by měl být podepsán do 15. prosince. [celá zpráva]

MD chce zabránit, aby stát musel hradit mimořádné náklady, které v průběhu výstavby vznikají. Stát se má totiž podílet na pronájmu a provozu naftových agregátů, které budou většinu bran napájet, než se k nim vybudují stálé elektrické přípojky.

Pilotní provoz se v pátek nespustí

Firma Kapsch nespustí pilotní provoz mýtného systému od pátku 1. prosince, jak měla v plánu. Nedovolí jí to ministerstvo dopravy (MD), podle nějž má systém právní vady. Firma prý posunula desítky mýtných bran až o stovky metrů oproti původní domluvě. K tomu ale stát nevydal žádná povolení. [celá zpráva]