Není to ovšem jen otázka finančních prostředků, ale i dobré vůle jednotlivých států. V minulosti se většina zemí snažila ze strategických důvodů jednotnému zabezpečovacímu systému bránit. Chránila si tak svůj železniční trh před zahraniční konkurencí. "Nyní ale převážil fakt, že bez jednotného zabezpečovacího systému nebude železnice schopna konkurovat silniční dopravě," řekla ve čtvrtek Právu mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Anna Kodysová.

Právě kvůli nekompatibilitě zabezpečovacích zařízení měly České dráhy (ČD) velké problémy se schválením rychlovlaků Pendolino pro provoz v ČR. To se podařilo vyřešit až poté, kdy italský Alstom Ferroviaria, jenž je výrobcem pendolin, v nich přebudoval software.

Soukromý rychlík zatím nevyjede

Notné potíže mají i soukromí železniční dopravci. Například společnost Railtrans ve čtvrtek oznámila, že nebude moci zatím zavést první soukromý pravidelný dálkový vlakový spoj RT Expres, jenž měl od 10. prosince jezdit denně z Prahy přes Pardubice a Olomouc do Ostravy a zpět.

Firma Railtrans vznikla v roce 2003. Provozuje například nepravidelný rychlík Žitava - Varnsdorf - Praha, a linku Liberec - Žitava -Varnsdorf - Seifhennersdorf. RT Expresem chtěl Railtrans konkurovat rychlovlakům Českých drah nejen nízkou cenou jízdného, ale i rychlostí. Vždyť trasu mezi Prahou a Ostravou měl RT Expres zvládat v čase jen o devatenáct minut delším, než Pendolino.

"S politováním musím oznámit, že výjezd vlaků RT Expres bude odložen. Drážní úřad dosud nevydal souhlasné stanovisko k naší žádosti o schválení lokomotiv Siemens k provozu na českých železničních tratích, kterou jsme podali letos v dubnu. A 29. listopadu neúspěšně skončila jednání o možných náhradních řešeních," sdělil jednatel Railtransu Petr Šimral.

Spoje RT Expres jsou přitom uvedeny v novém jízdním řádu Českých drah, jenž začne platit od 10. prosince. Vzhledem k tomu, že jízdní řad je už vytištěn a v prodeji, není možné z něj vlaky označené RT Expres vyškrtnout, i když jezdit nebudou. Někteří cestující tak budou na nádražích nemile překvapeni.

Systém ověřován mezi Poříčany a Kolínem

Schvalování zahraničních lokomotiv pro provoz v České republice se protahuje zejména proto, že mohou rušit traťová zabezpečovací zařízení.

"Rušení se projevuje například tak, že zabezpečovací systém hlásí, že trať je volná, a přitom po ní jede vlak," řekl Hospodářským novinám jednatel firmy Siemens kolejová vozidla Jan Maj.

Správa železniční dopravní cesty přesto tvrdí, že česká železnice je na tom z hlediska kompatibility zabezpečovacích systémů lépe, než některé západoevropské země.

"V rámci pilotního projektu už ověřujeme jednotný zabezpečovací systém na trati Poříčany -Kolín. A postupně ho vybudujeme na celém prvním železničním koridoru (Děčín-Praha-Brno-Břeclav), i na ostatních páteřních tratích," ujistila mluvčí SŽDC Kodysová.