Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič uvedl, že ministerstva chtějí mít nejprve analýzy toho, jak by se situace při prosazování definice sociálních bytů bez limitů mohla vyvíjet. Na definici sociálního bydlení bude záležet to, které byty budou od roku 2008 zařazeny do snížené sazby DPH.

"Vláda se samozřejmě přiklání k co nejširší variantě, protože je v zájmu ČR, aby veškeré bydlení bylo ve snížené sazbě DPH. Na druhou stranu jsme si ale vědomi toho, že to bude obtížné prosadit u Evropské komise," dodal Gandalovič.

Podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka ale rozhodnutí MF povede ke zdražení bydlení. "V žádném případě totiž není možné očekávat, že by Evropská komise akceptovala dramatické rozšíření pojmu sociální bydlení například na domy o stovkách metrů čtverečních obytné plochy, které si může dovolit jen naprostý zlomek občanů ČR," řekl Paroubek. V tom případě by Česko nedostalo výjimku na žádné projekty a zdražilo by veškeré bydlení.

Nyní platí pro stavby související s bydlením pětiprocentní sazba DPH, kterou je ale možné uplatňovat jen do konce roku 2007. Cílem nové definice sociálního bydlení je, aby výstavba bytů v ČR poté nezdražila. Po roce 2007 se podle pravidel EU bude nižší sazba vztahovat jen na výstavbu bytů a obytných domů, pokud bude přítomen sociální aspekt. Běžná sazba DPH je 19 procent. Na opravy bydlení platí nižší sazba až do roku 2010.

Změní se financování projektů z peněz EU

Vláda schválila změnu způsobu financování projektů z fondů EU. Zatímco bylo do této chvíle financování zpětné a žadatelům byly peníze z fondů EU vypláceny až po dokončení projektu, mělo by se do budoucna změnit na průběžné. To podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zrychlí a zjednoduší výplatu peněz z fondů EU pro léta 2007 až 2013. Dočasný způsob podle MMR mnohé uchazeče o peníze odrazoval nebo jim zkomplikoval uskutečnění projektu, protože si museli půjčovat.

MMR současně hodlá spustit nový monitorovací systém, na základě kterého by měli žadatelé lepší a přehlednější přístup k informacím o tom, v jakém stadiu vyřizování se nachází jejich žádost o peníze z fondů EU pro léta 2007 až 2013. Nový systém by měl postupně nahradit ten dosavadní, jeho plné spuštění úřad předpokládá k 1. lednu 2009.

Předseda vlády Mirek Topolánek požádal ministra životního prostředí Petra Kalaše, aby kabinet nějakým způsobem zbavil rozhodování o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Vláda totiž každý týden schvaluje až několik desítek výjimek, které se týkají například povolení parkovat v chráněných oblastech, fotografování, solení ulic v horských městech a podobně.

Ztráty VZP se zřejmě sníží o šest miliard

Vláda chce nadále příští rok snížit ztrátu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) z letošních 8,5 miliardy korun na 2,5 miliardy. Hospodaření VZP se podle ministra zdravotnictví Tomáše Julínka zlepšilo díky zvýšeným platbám státu za děti, důchodce a další státní pojištěnce.

Vláda také zrušila funkce svých tří svých zmocněnců pro řešení problémů spojených s obnovou severozápadních Čech a Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Funkce byly zřízeny v návaznosti na problémy s restrukturalizací průmyslu a útlumem zemědělské výroby v těchto třech regionech. Práci zmocněnců převezmou lidé z krajských úřadů a z příslušných ministerstev. Opoziční ČSSD ale s rozhodnutím vlády nesouhlasí a tvrdí, že zrušení zmocněnců zbrzdí revitalizaci třech regionů.

V poslední řadě si vláda přeje zpřísnění trestů za nedovolené překročení hranic. Návrh novely trestního zákona má dopadnout především na převaděče, kteří na území státu za úplatu pomáhají nelegálním migrantům. Vedle tvrdších trestů pro ně zařazuje do zákoníku také úplně nový trestný čin - napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky. "Trestní postih se dosud omezuje pouze na zištné jednání, vyňato je jednání motivované citovými a příbuzenskými vazbami," upřesnil již dříve tiskový odbor ministerstva spravedlnosti.