Vyplynulo to z doporučení, jimiž se ve středu v rámci tzv. druhého čtení návrhu rozpočtu na rok 2007 zabýval klíčový rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor schválil návrh Aleny Páralové (ODS) na přesun tří miliard korun z nemocenského pojištění na úhradu nákladů spojených se zaváděním nového zákona o sociálních službách.

Výbor naopak neschválil zvýšení prostředků na odměňování příslušníků bezpečnostních sborů o půl miliardy.

Doslova útokem vzal návrh rozpočtu na příští rok výbor pro vědu, vzdělání kulturu, mládež a tělovýchovu, který požaduje přes 2,4 miliardy na školství a 700 milionů na kulturu. Rozpočtový výbor ale tyto návrhy nepodpořil.

"Když by všechny tyto návrhy prošly, školský výbor by zlikvidoval vládní rozpočtovou rezervu," konstatoval předseda rozpočtového výboru Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Poslanci například chtějí zvýšit výdaje ministerstva školství o 195 miliónů na krytí zvýšených nákladů spojených s růstem počtu vysokoškolských studentů. Dalších 220 miliónů chtějí například na stipendia pro studenty v tíživé sociální situaci. Na 750 miliónů chtěli poslanci na počítačové vybavení škol. Všechny tyto návrhy rozpočtový výbor nedoporučil.

Šanci na schválení má žádost zemědělského výboru na přesun 1,9 miliardy na posílení přímých plateb zemědělcům. Tu výbor podpořil.

Na poslanecké pomníčky přes dvě miliardy

Kdyby se profinancovalo všech 1 500 požadavků starostů, a občanů na dotace ze státního rozpočtu pro příští rok, které by pokryly všechny opravy škol, kapliček, zdravotnických zařízení, zastávek a chodníků, musel by o deset miliard stoupnut schodek rozpočtu.

Mezi požadavky, které došly v minulých dnech na rozpočtový výbor, byly například požadavky na dotování výdajů spojených s přípravou výstavy Češi - jedinečný národ uprostřed Evropy (8 miliónů) nebo na propagaci projektu TV Golf magazín (2 milióny).

Rozpočet by měl pokrýt i projekt výstavby Středověké vesnice v Kralicích nad Vltavou (12 miliónů), zpřístupnění věže kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku (3,1 mil.), umělý povrch fotbalového hřiště v Polici (15 miliónů) či výstavbu sportklubu na squasch, bowling a golf v Třebíči. Z došlých více než 1500 žádostí jich rozpočtový výbor doporučil jen několik set v hodnotě zhruba dvou miliard.

O všech návrzích definitivně rozhodne až hlasování Sněmovny v závěrečném třetím čtení rozpočtu, které se očekává v polovině prosince.