"Přibližně tři čtvrtiny domácností v tuzemsku po přerušení dodávky opět připojíme, ostatním, kteří ani po odpojení nezaplatí, ukončíme smlouvu demontáží elektroměru," řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Domácnosti firmě aktuálně dluží stovky miliónů korun a jde o desetitisíce případů.

ČEZ má v tuzemsku asi 3,4 miliónu zákazníků, v Bulharsku pak 1,9 miliónu a v Rumunsku 1,3 miliónu odběratelů. "V těchto zemích je platební morálka u určitých skupin obyvatel řádově horší než v Česku," uvedl Kříž. Firma přistupuje k dlužníkům odlišně podle toho, zda neplatí opakovaně, či jde o první opomenutí po delší době. "Toto se snažíme řešit individuálně přímo se zákazníkem, pokud to jde, protože lze předpokládat, že jde spíše o chybu než o vědomé nezaplacení," řekl Kříž.

Pražská plynárenská je radikálnější

Problémy s neplatiči se distributoři energií snaží řešit různě. Například Pražské plynárenské již došla trpělivost, a těm, kteří svůj dluh neuhradí do konce listopadu, hrozí v prosinci reálná hrozba přerušení dodávek. "Tito dlužníci již v minulosti obdrželi upomínku a byli důrazně upozorněni na krajní možnost přerušení dodávky plynu," uvedla mluvčí firmy Dagmar Hartmanová. Pražské plynárenské lidé dluží desítky miliónů korun.

Naopak největší tuzemský dodavatel plynu, společnost RWE Transgas, postupuje vůči zákazníkům mírněji. "Problematiku dlužníků řešíme průběžně standardním postupem s dvěma upomínkami. Některé naše společnosti v průběhu letošního října dlužníkům nabídly jednorázové plošné upuštění od sankčních nároků pod podmínkou úhrady celkového dluhu nebo sjednání splátkového kalendáře v nabídnuté lhůtě," informoval mluvčí RWE Transgas Martin Chalupský.