Zprávu vydanou z v Paříži připravila pracovní skupina, která zkoumala, jak ČR plní úmluvu OECD o boji proti korumpování zahraničních veřejných činitelů při mezinárodních obchodních transakcích.

Skupina měla Českou republiku navštívit loni na podzim, ale Praha na poslední chvíli návštěvu odložila. Cesta se uskutečnila v květnu. Odložení však vyvolalo otazníky nad vůlí České republiky úmluvu dodržovat.

Česká republika by měla do roka předložit OECD zprávu, jakého pokroku bylo v dané oblasti dosaženo.