"Čtyřikrát denně bude tisíc dispečerů poskytovat zprávy o počasí, stavu povrchu vozovky a její sjízdnosti z 200 oblastí, zahrnujících dálnice, rychlostní komunikace, silnice první, druhé a třetí třídy, velká města i horské úseky," uvedl na včerejší tiskové konferenci první náměstek ministra dopravy Ondřej Jašek.

Situaci na D1 bude sledovat 29 kamer

MD také zřídilo speciální webovou stránku Jednotného systému dopravních informací www.jsdi.cz. Řidiči na ní budou moci sledovat i aktuální situaci na nejzatíženější české dálnici D1 (Praha-Brno). Jejím prostřednictvím se dozvědí o všech uzavírkách, nehodách a sjízdnosti jednotlivých úseků D 1.

"Situaci na D 1 bude nepřetržitě monitorovat 29 kamer. Snímky z nich staré zhruba sedm minut bude moci řidič sledovat na už zmíněné internetové adrese. V budoucnu počítáme i s on-line přenosem obrazu z těchto kamer," sdělil Jašek. Na dálnicích přibývá také proměnných informačních tabulí. Na D 1 jich bude do konce letošního roku už šest.

V úterý byly také uvedeny do zkušebního provozu dvě proměnné tabule na dálnici D 8 (Praha-Ústí nad Labem-hranice s Německem). Umístěny zde jsou na jedenáctém a jednadvacátém kilometru ve směru na Prahu.

Jak náměstek připomněl, od listopadu 2005 je v provozu Národní dopravní informační centrum v Ostravě, jehož úkolem je kromě aktuálních informací dobudovat v ČR jednotný systém do konce roku 2007. Napojeni na něj jsou již dnes hasiči, státní a obecní policie, zdravotnická záchranná služba i všichni správci komunikací. Na dotaz Práva, proč proměnných informačních tabulí nepřibývá na dálnicích rychleji, odpověděl Jašek: "Je to otázka peněz, které máme k dispozici. V letech 2007 až 2015 však už bude možné do rozvoje dopravní telematiky na pozemních komunikacích investovat v České republice přes čtyři miliardy korun, z čehož 3,6 miliardy dostaneme z fondů Evropské unie."