V Česku by její certifikát mělo mít k 31. říjnu 2007 zhruba 1500 velkých průmyslových a zemědělských firem. Přestože vyřízení patřičného povolení může trvat déle než rok, třetina firem o jeho vydání zatím ani nepožádala. U zemědělských firem je to více než polovina.

Aby podniky povolení dostaly, musí si například pořídit čističky vod, vzduchové filtry nebo zabránit prosakování škodlivin do půdy. "Délka řízení záleží na stavu, připravenosti a kvalitě zpracování žádosti. Krajský úřad nemůže vydat rozhodnutí, jestliže shledá žádost neúplnou nebo se závažnými nedostatky," řekla Právu tisková mluvčí ministerstva zemědělství Táňa Králová.

Novou ekologickou normu předepisuje evropská legislativa, která byla přijata do českého právního řádu zákonem z roku 2002. Ten byl letos novelizován vzhledem k připomínkám firem a umožňuje nyní rychlejší vydávání povolení.

Dosud musely podniky žádat o několik ekologických povolení zvlášť, tento zákon je všechny nahrazuje. Firmy si mohou požádat o vydání povolení u krajských úřadů, na jejichž rozhodnutí dohlíží ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Nejhůř jsou na tom zemědělské firmy

Ze všech odvětví je situace nejhorší v potravinářství a zemědělství, zvláště pak u velkochovů drůbeže a prasat. "Povolení má mít 441 podniků, dosud o něj požádala necelá polovina," řekl Právu předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský.

Zemědělci si stěžují, že kritéria pro vydání povolení nejsou přesná a jasně neurčují například trvání řízení a minimální výrobní kapacity podniků, které musí o povolení požádat.

S názorem zemědělců ale MŽP nesouhlasí. "Kritéria jsou jasně dána zákonem o integrované prevenci. V případě nejasností se může každý provozovatel obrátit na krajský úřad nebo přímo na nás," poznamenal vedoucí oddělení IPPC na MŽP Jan Maršák.

Pokud by povolení polovina zemědělských zařízení nedostala a musela výrobu ukončit, znamenalo by to podle zemědělců další výrazný pokles české zemědělské produkce a nárůstu dovozu. "Nastane další ústup z obchodních pozic," poznamenal Jirovský.

MŽP se bude snažit, aby počet firem bez integrovaného povolení byl co nejnižší. "Prvořadá odpovědnost za získání integrovaného povolení ale leží na podnicích samotných," řekl Maršák. Příčinou jsou ekologické normy předepsané Evropskou unií