Cestovní šeky si lze koupit buď rovnou u poskytovatele (například American Express, Thomas Cook), nebo v bankách. Výhodou oproti valutám je, že se při koupi šeků používá výhodnější kurs deviza prodej, takže jejich pořízení vyjde levněji. Platí se sice za vydání šeků, poplatky však bývají velmi mírné.

Nejlevnější poplatky za vydání šeků jsou u poskytovatele, kde se platí jedno procento z částky vydaných šeků. V bankách je to sice také jedno procento, ale kromě ČSOB a Raiffeisenbank si banky účtují minimální poplatky. Například v Živnostenské bance je minimální poplatek 200 korun - pro nákup šeků v malém objemu se tedy rozhodně vyplatí jít někam jinam.

Je dobré vědět, že minimální částka se nevztahuje pouze na jeden šek, ale platí pro více šeků stejné měny od jedné společnosti. V GE Capital je minimální poplatek dokonce 500 korun, tato banka však vydává pouze vlastní šeky, které obchodníci standardně nepřijímají, proplácejí je pouze některé banky.

Kupovat šeky malých hodnot

K dostání jsou většinou šeky v měnách EUR, USD, GBP, někde také v CHF. Nejlepší je kupovat šeky s menšími nominálními hodnotami (zejména 10 a 20), neboť při platbách za zboží a služby mohou někteří obchodníci na šeky vracet pouze malé částky, podobně jako u nás na stravenky.

Navíc zejména ve Spojených státech je neobvyklé, aby zákazník platil vyšším šekem či bankovkou méně než dvacet dolarů. Nízké hodnoty šeků však nemusejí být pravidlem. Například American Express zatím vydává šeky v měně euro až od hodnoty 50.

Šeky mají časově neomezenou platnost a lze je používat v podstatě ve stejném rozsahu jako platební karty. Jednak s nimi lze platit na místech označených logem poskytovatele a jednak je možné šek nechat proplatit na hotovost. Nejlepší je to u poskytovatele - zdarma. V bankách někdy bývá proplacení rovněž zdarma, často se však platí asi jedno procento z částky. Zpravidla proplacení šeku vyjde levněji než výběr hotovosti kartou z bankomatu.

Šeky proplácejí i směnárny, vzhledem k poplatkům je však nelze doporučit. Vždy je výhodné mít šeky v měně navštěvované země, jinak je nutné počítat s poplatky za konverzi.

Pište si čísla

Při nákupu šeků se klient podepíše na určené místo na šeku, čímž vytvoří podpisový vzor. Rovněž obdrží tzv. prodejní list, který slouží jako doklad o nabytí šeku. Při ztrátě či krádeži šeků je pak nutné předložit prodejní list a nahlásit identifikační čísla šeků, které mají být zablokovány. Proto si je dobré psát, jaká čísla šeků jste již použili a jaká ještě ne. Nejbližší pobočka poté obvykle do 24 hodin vydá šeky nové. U American Express je to zdarma, v bance je poplatek v řádu stokorun, což je o mnoho méně než v případě karet.

Při platbě šekem se musí klient podepsat podle podpisového vzoru. V případě jakýchkoli pochybností může obchodník chtít vidět pas, nebo si telefonicky ověřit platnost šeku.