Kromě snížení či odebrání nemocenské může ČSSZ ukončit pracovní neschopnost. "A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. Od ledna do konce září tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 1724 pracovních neschopností. Ve stejném období loňského roku se jednalo o 2267 ukončených pracovních neschopností," dodala Filipová.

Nejvíce kontrol proběhlo v Moravskoslezském kraji - 24 596 -  a v Praze -  23 808. Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu.

Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenskou současně vykonává jinou činnost.