Podle právní zástupkyně sdružení Jihočeské matky a V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín Radky Dohnalové jsou úředníci, kteří o kolaudaci rozhodovali, podjatí. Ve spisech měly být údajně dokumenty o elektronické komunikaci mezi úředníky a pracovníky elektrárny, v nichž se mezi sebou domlouvali na postupu proti občanským sdružením.

"Máme svědka a fotografie částí kolaudačního spisu, které obsahovaly odkazy na telefonáty a e-mailové dopisy s pokyny stavebníka, jakým způsobem má stavební úřad vést řízení a krátit práva odpůrců stavby. Tyto dokumenty následně stavební úřad zatajil a vyloučil ze spisu," sdělila Právu Dohnalová s tím, že sdružení považují postup stavebního úřadu za nezákonný a úmyslně omezující práva všech osob s protichůdným zájmem, než má elektrárenská společnost. ekologové z těchto důvodů zvažují podání trestního oznámení.

Je to však pouze jeden z důvodů proč nyní zpochybňují právoplatnost vydaného kolaudačního rozhodnutí. O něm rozhodl krajský úřad v pátek a oznámil, že od pondělí je pravomocné, protože ČEZ, jako jediný účastník řízení se svého práva na odvolání vzdal. [celá zpráva]

Sdružení se proti kolaudaci odvolaly

Sdružení ale tvrdí, že je ale nepravomocné, a ve středu se proti němu odvolaly. "Temelín není zkolaudován jednak proto, že jde zde o dvě kolaudační řízení a jedno z nich, takzvané vodoprávní, vůbec nezačalo. Dalším důvodem pak je skutečnost, že stavební úřad opominul majitele sousedního pozemku zahrnout do stavebního řízení. Jediným účastníkem tak byla společnost ČEZ," řekl Eva Hlasová z Jihočeských matek.

Krajský úřad se nyní bude muset výhradami ekologů zabývat. "Úřad musí nejdříve prostudovat více než 30 stránkový spis, který mu včera doručila občanská sdružení jako odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí stavebních objektů souvisejících s prvním a druhým blokem jaderné elektrárny Temelín a pak se teprve může k této věci vyjádřit. Pokud Jihočeské matky hodlají podat trestní oznámení je to jejich právo a krajský úřad je připraven řádnost svého konání před příslušnými orgány plně obhájit," reagovala na vznesené výhrady mluvčí jihočeského krajského úřadu Maria Ptáčková.

Kolaudace jihočeské jaderné elektrárny začala před dvěma roky. Rozhodnutí nejprve pro první blok vydal krajský úřad koncem minulého roku. Proti němu se k ministerstvu pro místní rozvoj odvolala tři občanská sdružení. Podle ministerstva bylo ale jejich odvolání neodůvodněné, neboť neměly být účastníky řízení. Sdružení totiž mohou ze zákona mluvit do staveb jen jako ochránci životního prostředí. Kraj je proto letos z jednání vyloučil a jeho verdikt na konci října potvrdilo i ministerstvo.