Kvůli prvnímu dodatku staví Kapsch brány na základě tzv. ohlášení drobné stavby, tedy nikoliv po řádném stavebním řízení. Problém tak může nastat například při vymáhání smluvních sankcí za zpoždění, pokud Kapsch nespustí systém včas. Sankce ve výši pěti miliónů korun za každý den prodlení jsou však vázány právě na datum kolaudace.

"Ministerstvo má výrazně zhoršenou pozici, pokud jde o tlak na včasné dokončení celého systému," řekl dále Řebíček. Kdy začne mýtný systém fungovat, si přitom ministr netroufl odhadnout. "Věřím, že to bude v lednu," řekl. "Technicky je možné, že systém může fungovat s menším počtem bran než plánovaných 171," dodal.

Právě zpoždění se jeví nyní jako velice reálné, neboť firma Kapsch ve středu požádalo ministerstvo dopravy o třítýdenní odklad zahájení provozu, tzn. mýtné by bylo spuštěno koncem ledna místo 1. ledna. Odvolává se přitom na dočasné pozastavení prací brněnským soudem, což považuje za zásah vyšší moci. [celá zpráva] Ministerstvo dopravy naopak odmítá, že by brněnský soud byl vyšší mocí a na odklad systému podle Řebíčka nepřistoupí.

Kdo je za dodatky zodpovědný?

Ačkoliv ministr dodatky ke smlouvě nezveřejnil, potvrdil, že obsahují i závazky státu podílet se na provozu mýtnic. Jde hlavně o provoz naftových agregátů, které mají mýtnice pohánět. Škody, které v důsledku uplatnění dodatku státu vzniknou, Řebíček neupřesnil. Neřekl ani, kdo je za vyjednání dodatku zodpovědný. Uvedl pouze, že dodatek podepsal náměstek ministra dopravy Jiří Kubínek a spolupodepsal tehdejší ministr Milan Šimonovský.

Za projekt elektronického mýtného byl zodpovědný ředitel odboru pozemních komunikací MD Jiří Nouza, ten však dal výpověď a přešel do odboru mýtného na Ředitelství silnic a dálnic.

Šimonovský však dodatek považuje za výhodný, protože prý urychlil výstavbu systému. "Vzhledem ke zkrácené době výstavby si dodavatel pokryl některá rizika, například podíl státu na provozu dieselových agregátů pro dodávku energie před vybudováním elektrických přípojek," uvedl Šimonovský pro Radiožurnál.

"Kdybych dodatek nepodepsal, museli bychom mýto odložit a stát by přišel o miliardy. Navíc chci připomenout, že stát za provoz agregátů přímo platit nebude. Uhradí se to až z výnosu z mýtného," uvedl pro Právo Šimonovský.

Řebíček se pokusí vyjednat nový dodatek

Nevýhodnou pozicí státu ve vztahu ke Kapschi se ve středu zabývala i vláda. Ta pověřila ministra dopravy, aby vyjednal nový dodatek ke smlouvě, který situaci napraví.

"Dodatkem číslo dvě je nutné vyřešit některé nejasnosti základní smlouvy s Kapschem. Rozhodně se musíme znovu zabývat otázkou financování náhradních řešení, ke kterým Kapsch musel v průběhu výstavby přikročit. Kdo a jakým způsobem to bude hradit," řekl ve středu Právu Řebíček.

Vyjasnit je nezbytné také způsob přebírání staveb v rámci mýtného systému. "Ve smlouvě je totiž, že systém se převezme jako celek, a to se rozdělením výstavby na dvě etapy znemožnilo," uvedl Řebíček.

Podle České televize protikorupční policie ve čtvrtek odnesla z ministerstva dopravy dokumenty, které se týkají elektronického mýtného a bude se zabývat, zda nedošlo v souvislosti s mýtným ke korupčnímu jednání.