"O odstávce dopravy měla krajský úřad informovat dříve," řekl předseda ÚOHS Martin Pecina.

Když Dopravní podnik Ústeckého kraje na začátku srpna na několik dní neposlal své autobusy na silnice, a oznámil to Ústeckému kraji jen s pětidenním předstihem, zneužil tím podle antimonopolního úřadu své dominantní postavení na trhu.

"DPÚK sice měl důvod dopravu zastavit, měl na to ale upozornit v dostatečném předstihu, " dodal Pecina.

Ústecký kraj tak neměl dostatek času na adekvátní reakci, aby zajistil jiného dopravce, konstatoval úřad.

"Jednáním Dopravního podniku vznikla újma cestujícím, kteří využívají veřejné autobusové linkové dopravy v ústeckém regionu, a kteří neměli možnost využít služeb jiného autobusového dopravce, " řekl předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina.

"Vzhledem k tomu, že doprava byla obnovena již za několik dní, měly negativní dopady pouze krátkodobý charakter, k čemuž ÚOHS při stanovení výše pokuty přihlédl. Sankce by měla v daném případě plnit především preventivní funkci. Pro DPÚK řízení nebude likvidační, " dodal Pecina.

Dopravní podnik byl ve špatné financí situaci, nemohl jezdit

Podle antimonopolního úřadu se však DPÚK dostal do takové finanční situace, která mu objektivně neumožňovala nadále provozovat spoje.

K tomu úřad řekl, že ani po dominantním dodavateli služeb nelze spravedlivě požadovat, aby své služby poskytoval za situace, kdy je jejich poskytování trvale ztrátové. "Dopravní podnik nezneužil svého dominantního postavení tím, že bez objektivně ospravedlnitelného důvodu přerušil provozování spojů, " dodal Pecina.

"Zajišťování dopravní obslužnosti je činnost, která je přísně regulována státem. Je otázka, nakolik může ÚOHS ochránit hospodářskou soutěž v prostředí, v němž byla soutěž z principu věci vyloučena," uvedl DPÚK.

Kraj uzavírá smlouvy s novými dopravci

Na začátku srpna čtyři dny nejezdily autobusy Dopravního podniku Ústeckého kraje (DPÚK). Kraj dopravci vypověděl k 1. květnu smlouvu, protože považoval jeho služby za příliš drahé.

Nahradit ho měla sesterská společnost ČSAD Česká Lípa, s níž ale hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS) nakonec také rozvázal smlouvu. Nyní kraj uzavírá smlouvy s novými dopravci, kteří na dotovaných spojích postupně nahrazují většinu autobusů DPÚK, ale DPÚK si ještě ponechal asi 1 400 spojů a dále je provozuje.

Řidiči DPÚK v září na protest proti vypovězení smlouvy zablokovali dopravu v Ústí nad Labem. [celá zpráva]

Kraj také přistoupil k vypsání nových podmínek pro provozování autobusové dopravy. [celá zpráva]