Sazby ručení nezvedly Allianz, Generali a Uniqa a letos nový hráč na trhu - pojišťovna Wüstenrot. Naopak třeba Česká pojišťovna (ČP) a Kooperativa, které dohromady ovládají téměř dvoutřetinový podíl trhu, zdražily roční pojistné v průměru o šest, respektive o čtyři procenta. Řidiče by nicméně neměla zajímat výše zdražení, ale spíše to, zda sazba, kterou u té či oné pojišťovny bude nově platit, je pro něho ve srovnání s jinými ústavy nadále výhodná.

Maximální bonus za bezchybnou jízdu, který pojišťovny poskytují od roku 2000, dosáhne v příštím roce až na výjimky 35 procent základní sazby pojištění.

Některé ústavy jsou ještě velkorysejší. Wüstenrot pojišťovna odmění klienty, kteří v posledních sedmi letech nezpůsobili žádnou nehodu, pětapadesáti procentním a slovinská pojišťovna Triglav dokonce šedesátiprocentním bonusem.

Za chyby se platí

Za každých dvanáct měsíců bezeškodního průběhu naprostá většina pojišťoven přiznává slevu na pojistném (bonus) ve výši pěti procent. Naopak za každou pojistnou událost potrestá klienta snížením bonusu o deset procent. V případě nového řidiče, který by měl mít příští rok nárok na pětiprocentní bonus, ale v letošním roce za volantem způsobil nehodu, se sazba pro příští rok například u ČP zvýší proti základní pro rok 2007 o dvacet procent.

Například u Generali je základní roční sazba pro pražského vlastníka Škody Fabie 1.2 staré sedm let 3644 korun. S maximálním bonusem ve výši 35 procent za 84 měsíců bez nehody zaplatí jen 2368 korun, pokud by však letos jednou havaroval a způsobil škodu, rázem by se mu odečetl bonus za 24 měsíců (neboli přičte se mu malus ve výši 10 procent) a příští rok tak bude mít nárok jen na 25procentní slevu s výslednou cenou 2733 korun.

Podle čeho si vybrat

Vhodným výběrem pojišťovny může řidič ušetřit několik stovek korun. Pokud by chtěl stávajícího pojistitele vyměnit, měl by si však pospíšit. Povinné ručení je totiž možné písemně vypovědět nejpozději šest týdnů před výročím smlouvy. Pokud má tak výročí k 1. lednu, musí řidič pojistku vypovědět nejpozději v polovině listopadu. Potom má šest týdnů na uzavření nového povinného ručení.

Cena pojistného ručení je u většiny pojišťoven stále více ovlivněna takzvanou segmentací. To znamená, že pojišťovna známkuje řidiče podle více měřítek. Při stanovení ceny zohledňují například stáří vozu, věk či pohlaví řidiče či region, ve kterém má auto přihlášeno. Provést srovnání mezi pojišťovnami je tak nyní velmi obtížné, motoristé si však právě těchto kritérií musí stále více všímat, chtějí-li ušetřit.

Největší pojišťovny - Česká pojišťovna a Kooperativa - stejně jako menší Triglav i nadále rozlišují klienty jen na základě kubatury vozu a počtu nehod, byť určitou širší segmentaci do budoucna nevylučují. Finanční skupiny, do nichž patří, ji ale už v ČR používají - společnost Callin je stejně jako ČP součástí investiční skupiny PPF, Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) je zase dceřinou firmou Kooperativy.

Klíčový je region

Ostatní pojišťovny, které se snaží na úkor největších ústavů zvýšit svůj podíl na trhu, zvýhodňují hlavně řidiče z menších obcí. Na venkově je totiž menší provoz, a tedy i méně nehod. Lidé tam navíc mají často z důvodu nižších příjmů i levnější a starší auta, než která jezdí po Praze a dalších velkých městech. Škody na venkově jsou tak nižší, pro pojišťovny jsou takoví řidiči méně rizikoví.

Pojistitelé současně stále více přihlížejí i ke zkušenosti řidičů. Mladý řidič ve velkém městě proto obecně platí u menších pojišťoven zpravidla výrazně vyšší sazby než padesátník nebo šedesátník z malé vísky. Například Uniqa zlevnila pro rok 2007 o pět procent pojistku pro řidiče starší 54 let, u Allianz mají slevu 10 procent všichni řidiči starší 40 let.

Zejména regionální hledisko může přinést každému řidiči výraznou úsporu - pokud si ovšem sjedná ručení u pojišťovny, která jeho region zvýhodňuje.

Zatímco v Praze zaplatí vlastník zmíněné fabie za ručení s maximálním bonusem například u Allianz 3377 korun za rok, u České pojišťovny získá sazbu 2589 korun. Naopak nebourajícího vlastníka stejného vozu z malé obce si Allianz předchází poměrně nízkou cenou 2350 korun, sazba ČP však zůstává stejná jako v předchozím případě.

Kdo je nejlevnější

Kooperativa opět nastavila v nižších, tedy v nejpočetnějších kubaturách podobné ceny jako ČP, liší se jen v řádu desetikorun. Nejlevněji vychází se svými sazbami povinného ručení už tradičně Triglav (a to i přesto, že i ona zvedla některé sazby zhruba o pět procent), v závěsu za ní se pak drží Uniqa.

Podobně jako ČP a Kooperativa stanovila sazby pojistného i ČSOB Pojišťovna. Ta současně rozšířila okruh klientů, které považuje za méně rizikové a jimž poskytne slevy na pojistném. K dosavadním 37 zvýhodněným okresům, pro něž platí sleva deset procent, přibudou okresy Hradec Králové, Jihlava a Sokolov. Pražané u této pojišťovny opět zaplatí dvacetiprocentní přirážku k základní sazbě, naopak slevu ve zhruba stejné výši dostanou vlastníci vozidla staršího 11 let.

Základní sazby pojistného ČPP pro nové klienty v obcích či městech do 10 000 obyvatel zlevní až o deset procent, naopak u klientů z velkých měst pojistky o několik procent zdraží. Lídr trhu ČP ale rozlišování řidičů podle jejich věku nebo bydliště odmítá jako neobjektivní. "Proč by měl řidič z většího města, který svůj vůz používá pouze k víkendovým cestám na chalupu, platit výrazně více než člověk, který do města dojíždí každý den za prací z menší obce," namítl vrchní ředitel pojištění motorových vozidel ČP Petr Kůt.

Wüstenrot přišla na trh se zajímavou segmentací, která je ovšem už běžná v zahraničí. Namísto objemu motoru zohledňuje jeho výkon, přičemž obdobně jako u objemu motoru platí, že čím je vyšší, tím vyšší je i cena za povinné ručení.

V zahraničí pojišťovny používají ještě daleko víc segmentačních kritérií, někdy i přes dvacet najednou. Například ve Velké Británii jsou ústavy, které dávají slevu za červenou barvu auta, protože je výrazná, a je tak proti jiným lépe viditelná. "Předpokládám, že za několik let se může do sazeb pojišťoven u nás projevit i prvek nového bodového systému," míní Pavel Ronovský ze společnosti Top-Pojištění.

Pestrá nabídka služeb

Řidič by měl v případě povinného ručení vybírat pojišťovnu nejen podle ceny pojistného, ale i podle kvality a rozsahu ústavem poskytovaných služeb. Zajímat by se měl například o limity pojistného plnění, jak pojišťovna pomůže při nehodě nebo jak rychle zlikviduje pojistnou událost.

Loni pojišťovny lákaly řidiče na dárky, letos připravily spíše různé výhody navíc k pojistné smlouvě. Například Česká pojišťovna poskytuje asistenční služby nejen svým klientům, ale i těm, kterým její klienti způsobili škodu při nehodě. "Z povinného ručení našeho klienta uhradíme poškozenému nejen opravu zničeného vozu a jiné náklady, ale i například odtah nepojízdného vozidla. To mnozí ani netuší a zařizují si jej zbytečně a dráž na vlastní pěst," vysvětlil mluvčí ČP Václav Bálek.

U všech pojišťoven lze k povinnému ručení uzavřít i různá doplňková pojištění, např. pojištění čelního skla, úrazové pojištění cestujících či pojištění právní ochrany. Povinné ručení v sobě také vždy obsahuje základní asistenční služby pro případ nehody a je možné jej rozšířit i pro případ poruchy. Kooperativa stejně jako v loňském roce nabízí živelní pojištění vozidla zdarma v rámci ceny povinného ručení.

Podobný produkt letos připravila také Uniqa, u které si klienti se starším vozidlem mohou pojistit proti krádeži nebo ohni. Podobnou službu představila i Generali.

ČSOB Pojišťovna zase umožňuje připojistit riziko krádeže. ČPP uvedla na trh nový produkt Sporo pov, který je určen pro řidiče na venkově a nabízí základní limity plnění.

Kolik bude stát pojistné pro rok 2007 (v Kč)
Osobní auto při minimálním limitu plnění, řídič-muž ve věku 30 let, stáří vozu do 10 let, roční pojistné
pojišťovna obsah motoru (ccm) bez bonusu bonus 15 % bonus 35 %
Česká pojišťovna 1001 až 1350 3983 3386 2589
1351 až 1850 5867 4987 3814
Kooperativa 1001 až 1351 3948 3352 2564
1350 až 1850   5988 5088 3892
ČPP (méně riz. regiony) 1000 až 1250 3420 2907 2223
1350 až 1650 5100 4335 3315
ČPP (více riz. regiony) 1000 až 1250 3933 3343 2556
1350 až 1650 5865 4985 3812
ČPP (velká města) 1000 až 1250 4446 3779 2890
1350 až 1650 6630 5636 4310
Generali (do 30 tis.obyv.) 1001 až 1350 2880 2448 1872
1351 až 1850  4240 3604 2756
Generali (nad 30 tis.) 1001 až 1350 3644 3097 2368
1351 až 1850 5272 4481 3426
Allianz (do 90 tis. obyv.) 1001 až 1350 3615 3073 2350
1351 až 1850 5120 4352 3328
Allianz (velká města) 1001 až 1350 4106 3490 2669
1351 až 1850 6115 5198 3975
Allianz (Praha) 1001 až 1350 5196 4417 3377
1351 až 1850 6906 5870 4489
ČSOB poj. (méně riz.okresy) 1001 až 1350 3694 3150 2425
1351 až 1850 5423 4620 3550
ČSOB poj. (více riz. okr.) 1001 až 1350 4097 3492 2687
1351 až 1850 6017 5125 3936
ČSOB poj. (Praha) 1001 až 1350 4902 4177 3211
1351 až 1850 7207 6136 4709
Uniqa (venkov) 1001 až 1350  3235 2750 2103
1351 až 1850  4673 3972 3037
Uniqa (velká města) 1001 až 1350  3437 2921 2234
1351 až 1850 4965 4220 3227
Uniqa (Praha) 1001 až 1350 3640  3094 2366
1351 až 1850 5257 4468 3417
Triglav 1001 až 1350 3624 3080 1450
1351 až 1850 5328 4529 2131
pramen: pojišťovny