Ta je právě projednávána ve Sněmovně. Hlavní problém spočívá v tom, že rozprava o zákonu o spotřebních daních se zredukovala na debatu o výši spotřební daně z cigaret a tabáku či benzínu. Protože přímo ovlivní ceny, je nejvíce odborníky i občany sledována.

Do zákona se proto bez větší pozornosti, ale hlavně odborné debaty o dopadech na ekonomiku mohou současně nepozorovaně dostat formou poslaneckých návrhů některé pasáže o biopalivech, které pozmění původní záměr zákona a mohou mít pro státní kasu výraznější finanční dopady než menší zdražení cigaret, upozorňují ekonomičtí analytici.

Navíc tyto návrhy prakticky vůbec nepodporují výrobce biosložek ani zemědělce. Podle jednoho pozměňovacího návrhu totiž např. "biopaliva určená pro pohon motorů pro dopravní účely by měla být osvobozena od daně i ve směsi s motorovým benzinem nebo motorovou naftou, pokud jejich podíl přesahuje pět procent energetického obsahu paliva."

Úleva pro rafinérie

V praxi by to znamenalo, že například rafinerie, pokud by začaly do benzínu přidávat už jen 5,01 procenta biolihu, by obdržely za každý litr 60 až 80 haléřů prakticky dotace ze státního rozpočtu v rozsahu několika miliard. V konečné ceně pro spotřebitele by se to ale podle ekonomických analytiků prakticky neprojevilo.

Pro podporu zvýšení obnovitelných zdrojů v motorových palivech by proto podle expertů na pohonné hmoty stálo za to připravit komplexní program pro zavedení vysoce objemových biopaliv, nad 50 % biolihu s rozlišením u čerpacích stanic a tam podpořit jejich prodej a preference daňovými úlevami.