„Při tvorbě povodňových plánů obcí nebo návrhu konkrétních protipovodňových opatření, například ochranných hrází či uvolňování aktivních zón záplavového území, je vždy nutné vědět, kolik lidí a majetku je potenciálně ohroženo,“ sdělil Reidinger s tím, že právě zde data ze sčítání pomáhají.

Jak připomněl Drbal, z letošních sčítacích formulářů budou velmi důležité údaje o materiálu nosných zdí, počtu nadzemních podlaží nebo způsobu bydlení – tedy zda se jedná o byt, chalupu nebo ubytovací zařízení.

„Taková data jsou využitelná při stanovování škodních křivek. Je nutné stanovit co nejpřesnější odhad možného ohrožení majetku,“ doplnil Reidinger.

Data ze sčítání mohou podle Drbala pomoci také členům povodňových orgánů, kteří zjišťují aktuální stav ohroženého majetku v povodňových plánech pro jednotlivé obce.