Pokud se také například někdo přestěhuje v sobotu nebo v neděli do jiného bytu či domu, uvede do formuláře adresu, která byla platná o půlnoci z pátku na sobotu.

Dotazníky je možné vyplňovat jednak v jejich papírové formě, nebo elektronicky, prostřednictvím internetu. Na něm do sobotních 16:30 vyplnilo dotazníky 282 323 lidí. Přes internet pošle dotazníky asi třetina občanů.

O sčítání lidu čtěte i v rubrice Vaše zprávy
 
Jsou místa, kam komisaři sčítací formuláře nepřinesli
 

Vyplněné formuláře je možné také odeslat bezplatně v obálce, kterou lidé získali spolu se sčítacími archy. Mohou je také odevzdat sčítacímu komisaři, pokud se s ním domluvili, že si pro ně přijde. I pro internetové vyplňování je ale zapotřebí mít papírové formuláře, protože obsahují přístupové kódy pro elektronické vyplnění.

Lidé musí vyplněné formuláře odeslat do 14. dubna.

Občané, kteří z různých důvodů dotazníky nedostali, nebo jsou například v cizině si formuláře budou moci vyzvednout i po rozhodném období, kterým je noc z pátku 25. 3. na sobotu 26. 3. na určených tzv. sběrných poštách v celé ČR do 14. dubna, vyplnit je a rovněž odeslat do tohoto data. Od 5. dubna do 14. dubna si lze formuláře vyzvednout také na obecních úřadech.

Lidem, kteří formuláře sčítání záměrně nevyplní a neodevzdají, hrozí pokuta až 10 000 korun.

Na webových stránkách jsou praktické rady a nápovědy k vyplňování, stejně tak lze využít i internetových stránek Českého statistického úřadu.