„V loňském roce se ale sčítala populace také v mnoha pro nás exotických státech, jakými jsou Kapverdy, Seychely, Východní Timor nebo Kiribati. Sčítali se i obyvatelé ostrovních státečků v Karibiku a Tichém oceánu,“ uvedl místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal.

Evropa se v této dekádě řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2008, podle kterého mají být poskytnuty údaje za rok 2011 podle závazně stanovených otázek. „Evropské sčítání lidu v roce 2011 je povinné pro všechny členské země EU,“ připomněl Drápal s tím, že ve stejném termínu se s Evropskou unií také harmonizovaly balkánské státy a Ukrajina.

V Evropě tak výjimku tvoří jen Moldavsko, kde je sčítání plánováno na rok 2012. Z mimoevropských zemí se letos koná sčítání rovněž v Kanadě, v Austrálii, na Novém Zélandu nebo v Jihoafrické republice.

V Kanadě se sčítá po telefonu, ve Francii po kouskách

Drápal připomněl i některé zajímavosti ze světových sčítání. Tak například v Kanadě vyplňuje část populace pouze tzv. zkrácený dotazník. Kvůli velkému množství odlehlých a těžko dostupných oblastí probíhá sčítání lidu v Kanadě také telefonicky. Telefonické dotazování se týká právě těch, na které připadla zkrácená verze dotazníku.

V Německu komisaři půjdou pouze do třetiny domácností, ovšem pro tu třetinu domácností má osobní list kolem 50 otázek, tedy dvakrát tolik než v Česku. “Francie volí velmi specifický způsob sčítání lidu, kdy každý rok sečte desetinu území,” říká Drápal.

Pokud jde o Irsko, to pořádá sčítání lidu každých pět let a přidává k němu některé pro nás velmi netypické vlastní otázky. “Irové tak musí odpovídat třeba na otázky o svém zdravotním stavu a také na svůj rasový původ,” doplnil Drápal.