SLDB 2011 lze bez nadsázky nazvat akcí desetiletí. Minimálně z toho důvodu, že se koná jednou za deset let. Rozhodný okamžik nastane z 25. na 26. března, kdy letošní sčítání vypukne. Vyplněné dotazníky se mají odevzdat do 14. dubna.

Podle místopředsedy Drápala bylo na osvětovou kampaň vyčleněno 25 miliónů korun. Celkové náklady SLDB 2011 budou činit 2,5 miliardy korun, což odpovídá evropskému standardu.

Sčítání lidu je nejrozsáhlejším a nejkomplikovanějším šetřením, které vůbec statistika zná, a úkolem ČSÚ je tedy získat co nejpřesnější data.

Víra je dobrovolná

Podle Drápala se bude letošní sčítání uskutečňovat například i na ubytovnách, pro něž je vytvořen tzv. zvláštní sčítací obvod s konkrétním komisařem. Pro sjednání náhradního termínu návštěvy sčítacího komisaře slouží bezplatná informační linka 800 87 97 02, která je v provozu denně od 8 do 22 hodin.

Pokud jde o náboženské vyznání, je to otázka dobrovolná. Lze vybrat ze seznamu 32 oficiálně registrovaných církví a náboženských společností v České republice, ale dá se do volného řádku vyplnit jakákoli jiná církev nebo náboženská společnost, i když nejsou v Česku registrovány.

Možnost sečtení přes internet

Drápal přivítal vyplnění formulářů přes internet a tuto možnost doporučil. Připomněl, že do internetové aplikace se lze přihlásit pomocí dvou originálních kódů, které jsou uvedeny na papírových sčítacích formulářích u čárového kódu v pravém dolním rohu.

Dotazy se týkaly i nevyplnění některých kolonek z osobních důvodů. Za ojediněle neuvedené odpovědi postižení nehrozí, připomněl Drápal. Pokud se dotyčný zdržuje dlouhodobě v zahraničí a nebude v Česku během března a dubna, sčítání se nemusí zúčastnit. Pokud jde o nesvéprávné osoby, za ně vyplňuje dotazník určený opatrovník.

Garance bezpečí

Pro zpracování dat vybral ČSÚ dodavatele ve výběrovém řízení, což je podle Drápala výrazně levnější než jednoúčelově nakupovat potřebná zařízení a nabírat zaměstnance na dobu několika málo měsíců, které je třeba proškolit. Všichni dodavatelé se museli zavázat k dodržování přísných bezpečnostní opatření, zejména co se týká ochrany osobních údajů. Žádné osobní údaje získané při sčítání nesmí být poskytnuty jiné instituci (policie, finanční úřad apod.).

Letošní sčítání lidu se začalo připravovat již před pěti lety. Jsou v něm vyřazeny veškeré otázky, které se týkají vybavení domácností, případně příjmů, výdajů, majetku apod. „Například na rozdíl od Irska se v ČR při sčítání neptáme na zdravotní stav obyvatel či jejich rasový původ,“ připomněl Drápal.