„Podle dat ze sčítání zjistíme, jaká je například dojížďka ze Středočeského kraje do Prahy nebo jak se lidé po Praze pohybují. Zajímají nás především přepravní proudy z místa bydliště do zaměstnání nebo do školy,“ připomněl Ježdík.

Podle Drápala získá ROPID důležitá data o tom, jakým směrem lidé cestují, což je rozdíl oproti běžně prováděným průzkumům, kdy se zjišťuje pouze vytíženost linek, ale už ne směry pohybu cestujících. Dále společnost využije informaci o počtu lidí v obci, aby tomu mohla přizpůsobit také dopravu.

„Zásadní jsou pro nás kolonky, kde občané vyplňují, kam za prací nebo do školy dojíždí, jaké používají dopravní prostředky, jak dlouho jim cesta trvá a kolikrát ji absolvují,“ sdělil Ježdík.

Letos se ve sčítacím formuláři poprvé objeví i otázka týkající se tzv. faktického bydliště, kterou Drápal rovněž oceňuje. „Pokud někdo na svém trvalém bydlišti nebydlí, je to pro nás při plánování dopravy komplikace. Velmi vítáme, že bude ve formuláři dotaz na faktické bydliště, kde lidé skutečně žijí,“ dodal.