„V minulosti se některá města pokoušela pomocí vlastních výzkumů získat aspoň základní informace, kolik lidí bez domova se v jejich ulicích pohybuje. Pokaždé ale šlo o jinou metodiku, a zatím tak nikdo nemá o lidech bez domova v ČR ucelené a jednotné informace,“ připomněl Jan Sedláček z ČSÚ.

Ve společnosti podle Sedláčka existuje například velmi zažitý stereotyp, že lidé, kteří žijí na ulici, mají jen velmi nízké vzdělání. Je to ale jen druh stereotypu, ve skutečnosti nikdo nedokáže říci, jaké vzdělání opravdu mají. „Nedokážeme ani s jistotou říci, jakou část tvoří muži a jakou ženy a nevíme ani, jak jsou staří. Existují zatím pouze lokální odhady a místní pozorování,“ uvedl Sedláček.

Data by měla pomoci pro zapojení do života

ČSÚ najme jako sčítací komisaře pracovníky z řad azylových domů a ti se budou snažit se svými klienty vyplnit zelený sčítací list osoby. Pokusí se na něj doplnit maximum informací, které bude daný člověk schopen dát dohromady.

Sčítat se bude v azylových domech, domech na půli cesty, noclehárnách a nízkoprahových denních centrech. Podle Sedláčka půjde o důležité podklady pro stát a všechny organizace, které se snaží lidem bez domova pomáhat, stejně jako pro plánování sociálních služeb v celé ČR a také pro vytváření programů a projektů zapojování lidí bez domova do běžného života.

„Zároveň se poprvé podaří zjistit, jaká kapacita azylových zařízení je v daných oblastech skutečně potřeba, a budou to velmi důležité podklady pro čerpání peněz na pomoc lidem bez přístřeší,“ dodává Sedláček.