Jisté je jedno – chybu způsobila tiskárna Moraviapress, která nesplnila zadání zakázky. Neslepila hlasovací lístek tak, aby se jeho dvě části nemohly oddělit.
Ministerstvo vnitra nechává věc v klidu. Ředitel odboru všeobecné správy ministerstva vnitra Václav Henych reagoval v sobotu prohlášením, ve kterém hájí výklad, že tyto lístky jsou platné, neboť „i po rozlepení na něm jsou patrné všechny potřebné údaje“. Ministerstvo podle něho situaci ihned řešilo s Českým statistickým úřadem, který odpovídá za sčítání hlasů.

Proti tomu se ale ČSÚ ohradil. „Sdělení ředitele odboru všeobecné správy MV Henycha, že ČSÚ odpovídá za sčítání hlasů, je mylné. ČSÚ ze zákona zajišťuje zpracování a prezentaci výsledků voleb. Sčítání hlasů je plně v rukou okrskových volebních komisí zřizovaných obcemi,“ objasnila Právu kompetenci úřadu jeho předsedkyně Iva Ritschelová.

Sice vadný, ale platný…

ČSÚ podle Henycha připravil pro sčítající komisaře stanovisko s pokynem, jak mají v případě, že se objeví neslepený lístek, posuzovat platnost tohoto hlasu: „Jestliže okrsková volební komise po vyjmutí hlasovacího lístku z obálky zjistí, že je rozlepen, … posoudí, zda jsou z HL patrné potřebné údaje, a pokud ano (což se dá při pouhém rozlepení očekávat), je hlasovací lístek platný. Komise ihned rozlepené části lístku spojí, aby bylo při dalším zpracování zajištěno, že nedojde k záměně s částmi jiných rozlepených hlasovacích lístků.“

Ředitel odboru všeobecné správy ministerstva vnitra Václav Henych

Ředitel odboru všeobecné správy ministerstva vnitra Václav Henych

FOTO: Petr Horník, Právo

ČSÚ se ale brání, že úřad na chybu tiskárny reagoval vydáním interního metodického pokynu, který byl ale určen zaměstnancům ČSÚ na přebíracích místech.

„Na přímý návrh ministerstva vnitra byl tento pokyn zaslán též Magistrátu hl. Prahy, který jej rozeslal okrskovým volebním komisím jako doporučující,“ píše ČSÚ ve svém stanovisku, kterým reaguje na Henychovo vyjádření.

Voliči byli zmatení

Podle Henycha byly okrskové volební komise požádány pražským magistrátem, aby upozorňovaly voliče, že musí odevzdat obě části hlasovacího lístku. To ale některé komise v pátek nedělaly. Jak upozornil Právo jeden z voličů na Jižním městě, volební komise na otázku, zda bude jeho rozlepený lístek platný, reagovala pokrčením ramen.

V sobotu táž komise odpověděla jinému voliči jednoznačně: „Lístek bude platný. My ho sešijeme a sečteme jako platný hlas.“ A za plentou se objevila cedulka, aby voliči do urny vhazovali celé paré hlasovacího lístku, a nikoli jen část. Páteční voliči toto upozornění k dispozici neměli.