„Občanům EU žijícím v České republice je dlouhodobě upíráno volební právo, které jim náleží podle Smlouvy o fungování Evropské unie. Nemají možnost účastnit se voleb do zastupitelstev obcí a krajů ani se nemohou stát členy politických stran. Je to dlouhodobě diskriminující postoj, který je v přímém rozporu s evropským právem,“ vysvětlila Šabatová.

Obrátila se proto na ministra vnitra s doporučením, aby vládě předložil novelu zákona o volbách do zastupitelstev obcí a zákona o sdružování v politických stranách a hnutích, která by přiznala volební právo všem občanům jiných členských států EU v ČR a umožnila jim zároveň stát se členy stran a hnutí.

Rozhodující je bydliště

„Vzhledem k tomu, že primární evropské právo lze v tomto případě aplikovat přímo, to znamená i předtím, než proběhne legislativní proces změny zákonů, chce ochránkyně jednat s ministrem o možnosti změnit pravidla pro účast cizinců ve volbách ještě před letošními komunálními volbami. Smlouva o fungování EU stanovuje, že občané Unie mají právo volit a být voleni ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, a to za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu,“ vysvětlila Právu podstatu stížnosti právnička ombudsmanky Linda Janků.

Bydlištěm se přitom rozumí členský stát, v němž občan EU žije, ale není jeho státním příslušníkem. Po jak dlouhou dobu má tento stát být jeho bydlištěm, aby se na něj volební právo vztahovalo, přitom předpisy EU nestanovují. Zatímco pro účast ve volbách do Evropského parlamentu Česká republika určila podmínku přihlášení k trvalému či přechodnému pobytu po dobu nejméně 45 dní, v případě komunálních voleb nejsou v ČR podle úřadu ombudsmana evropské předpisy respektovány a občanům EU je volební právo ubíráno.

„Je absurdní, aby právní pojem bydliště v členském státě obsažený ve Smlouvě o fungování EU byl v české právní úpravě odlišně vykládán v případě voleb do Evropského parlamentu a v případě voleb do zastupitelstev obcí,“ dodává Šabatová.

Jde přitom o takový počet voličů, že by teoreticky mohli – zvláště při nízké volební účasti – i výrazně ovlivnit výsledky volebních prognóz.