Hlavní obsah

Nový zákon ministerstva školství je zatím mrtvou normou

Ve středu 1. srpna vstoupil v účinnost nový zákon ministerstva školství o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání - jedna z priorit úřadu z doby, kdy v jeho čele stála sociálnědemokratická ministryně Petra Buzková.

Nový zákon ministerstva školství je zatím mrtvou normou

Podle oslovených právníků bude však zákon pro laickou veřejnost nesrozumitelný, navíc není technicky zabezpečen.

Od středy tak nabývá účinnosti pouze obecná norma, jež lidem - zjednodušeně řečeno -   umožní získat například výuční list, aniž by museli chodit do školy a prokazovat, kde nabyli potřebné znalosti a dovednosti.

Nově dílčí kvalifikace

Zákon ministerstvo školství připravovalo od roku 2003. Zájemci se podle něj mohou nechat za poplatek přezkoušet před autorizovanou osobou. Poté obdrží celostátně platný doklad o takzvané dílčí kvalifikaci.

"Z jednotlivých dílčích kvalifikací, což je třeba barvení či stříhání vlasů, bude možné v určitých případech složit kvalifikaci úplnou, v našem případě kvalifikaci kadeřnice. Zájemce se nechá přezkoušet před autorizovanými osobami ze všech dílčích kvalifikací toho či onoho oboru a pak složí zkoušku na některé ze škol, která daný obor vyučuje. Získá tak výuční list," vysvětluje  právnička Alena Břicháčková z advokátní kanceláře Peterka & Partners a dodává, že v rámci zákona je možno získat doklad o získání úplné kvalifikace do úrovně střední školy.

Chybí vyhláška

"Aby byl zákon naplněn, je ale třeba, aby byla vytvořena Národní soustava kvalifikací, což je základní institut celého systému. Dokud nebude dokončena alespoň její část a dokud nezačne fungovat systém autorizací, k čemuž je ještě třeba vydání prováděcí vyhlášky, zůstane zákon pouze mrtvou normou," upozorňuje Břicháčková.

Národní soustavu kvalifikací si lze představit jako veřejně přístupný katalog, v němž budou popsány požadavky na jednotlivé dílčí a úplné kvalifikace. Každá dílčí kvalifikace bude obsahovat kvalifikační standard, tedy soupis toho, co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, a hodnotící standard, tedy jakýsi manuál, jak budou předepsané znalosti a dovednosti v praxi ověřovat autorizované osoby. Forma zkoušky bude stanovena v hodnotícím standardu, stejně jako výše úhrady za provedení zkoušky.

Řada povinností pro ministerstva

"Proces udělování autorizací fyzickým a právnickým osobám, které budou zájemce o dílčí kvalifikaci přezkušovat, plně spadá do kompetence jednotlivých resortních ministerstev, pod něž spadají příslušné obory," vysvětluje Karolína Svobodová z tiskového odboru ministerstva školství.

"Ze zákona vyplývá, že ministerstva mají kontrolovat činnosti autorizovaných osob včetně správnosti postupu při provádění zkoušek, a to zejména prostřednictvím svých zástupců při zkouškách. Zkoušky jsou také veřejné, takže se může každý zájemce o kvalitu zkoušení přesvědčit na vlastní oči, jak zkouška probíhá," reaguje dále Svobodová na dotaz Práva, zdali nehrozí vytvoření korupčního prostředí. 

Náklady: zatím 30 miliónů

Zatímní náklady spojené s vybudováním systému ověřování výsledků dalšího vzdělávání jsou pokryty zejména z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.

Celkový rozpočet projektu Národní soustavy kvalifikací do roku 2008 je téměř 38 miliónů korun. Doposud bylo podle Svobodové vyčerpáno mírně přes 30 miliónů.

Více infomací získáte na stránkách Národní soustavy kvalifikací www.nsk.nuov.cz a na stránkách ministerstva školství, kde v sekci "dokumenty” naleznete v formatu PDF zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání www.msmt.cz  

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků