Hlavní obsah

Ministerstvo školství prověřuje dotační politiku minulého vedení

Ministerstvo školství provedlo finanční kontrolu dotace na 892 tisíc korun, kterou poskytlo v roce 2006 občanskému sdružení SPHV (Společnosti ku podpoře humanitního vzdělání). Členem SPHV je i syn Martina Profanta, bývalého poradce exministryně Petry Buzkové a bývalého předsedy výběrové komise, jež poskytnutí dotace doporučila.

Ministerstvo školství prověřuje dotační politiku minulého vedení

Společnosti SPHV, která vznikla v říjnu 2005, ministerstvo poskytlo dotace v celkové výši 14 482 380 korun.

"Například projekt "Webhumanita" získal finanční podporu 4 645 540 korun. Web je k dispozici na webhumanita.cz. Internetová stránka však obsahuje pouze 11 článků. Náklady na její vytvoření lze odhadnout na 11 tisíc korun," upozornil Právo předseda Asociace školských odborů Radek Sárközi. Tuto dotaci kontrola čeká v letošním roce, stejně jako další v hodnotě 8 327 840 korun.

Na co šly také peníze

Prověřována byla zatím pouze citovaná dotace ve výši 892 tisíc korun na projekt "Vzdělávací server k podpoře vzdělávání v souvislosti s výchovou k toleranci a zabraňování násilí a genocidě", a to v rámci programu ministerstva školství na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Kontrola mj. zjistila, že z poskytnuté dotace byly na základě Smlouvy o podnájmu nebytových prostor uzavřené mezi SPHV a společností STRYX, s.r.o., jejíž  jednatelkou a společnicí je MUDr. Jindřiška Profantová (podle informací ministerstva školství příbuzná Martina Profanta), hrazeny platby za nájemné ve výši 10 tisíc korun měsíčně - celkem 72 tisíc korun.

"Na žádost paní ministryně (Dany Kuchtové) se touto záležitostí intenzivně zabýval náš odbor interního auditu a kontroly, konzultováni byli též právníci. Nic nezákonného však spácháno nebylo, nedošlo k neoprávněnému nakládání s prostředky. Podnět k trestnímu stíhání podávat nebudeme, protože k tomu není důvod. Jiná věc je pochopitelně etická stránka věci," řekl Právu Ondřej Gabriel z tiskového odboru ministerstva školství a dodal, že z dotace nájemné hradit lze a není to neoprávněné.

Neúplné záznamy

Kontrola zjistila, že poskytnutí dotace bylo doporučeno výběrovou komisí, která byla jmenována ředitelem odboru analyticko - koncepčního ministerstva školství Martinem Profantem po souhlasu ministryně Petry Buzkové se složením komise. Předsedou výběrové komise byl Martin Profant.

"V záznamu z jednání komise není uvedeno, zda byla splněna podmínka, že člen výběrové komise, který má osobní zájem na poskytnutí dotace sdělí svoji podjatost a neúčastní se hlasování o poskytnutí dotace. Podle prohlášení Ivety Němečkové, tajemnice komise, pan Profant sdělil členům komise, že má osobní vazby na žadatele o poskytnutí dotace a tedy osobní zájem na poskytnutí dotace SPHV a hlasování o poskytnutí dotace se nezúčastnil," uvádí zpráva o finanční kontrole. Podle kontrolorů tak ke střetu zájmu nedošlo.

Profant: Ministerstvo jedná podivně

"Osobně považuji jednání ministerstva školství za velmi podivné, protože závěry zprávy, která je uváděna tak, že se týká občanského sdružení SPHV, se ve větší míře věnují mé osobě a mému synovi, třebaže jsme vůbec nebyli seznámeni se závěry zprávy a nebyli jsme požádáni o vyjádření," řekl Právu Martin Profant.

"Dle mých informací, nebylo o vyjádření požádáno ani sdružení SPHV. Navíc prostředky byly čerpány zcela jednoznačně v souladu se schváleným rozpočtem ministerstva školství. O rozpočtu jsem nerozhodoval já, naopak jsem v tomto konkrétním případě hlásil střet zájmu a vyhnul se rozhodování o přidělení dotace," řekl dále Profant, který také údaj o nájmu považuje za vyloženě jednostrannou informaci, protože zpráva již neuvádí za jakých podmínek - prý jednoznačně cenově výhodných pro SPHV - byla smlouva uzavřena.

Exministryně Buzková se k případu odmítla vyjádřit.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků