Hlavní obsah
Česká obchodní inspekce Foto: koláž Novinky.cz

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce je součástí státní správy a mezi její úkoly patří například kontrola kvality poskytnutých služeb, zdravotní nezávadnost výrobků či zda nejsou spotřebitelé klamáni.

Česká obchodní inspekce Foto: koláž Novinky.cz
Česká obchodní inspekce

Úřad vznikl na základě zákona o České obchodní inspekci z roku 1986 a jeho působnost spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě PrahyČOI inspektoráty v šesti krajských městech.

V roce 2008 inspekce odhalila na trhu celkem 129 955 kusů plagiátů nejrůznějších druhů zboží. Hodnota těchto věcí by v originálním provedení činila 176 miliónů korun. Většina zboží byla zlikvidována, pouze 13 152 kusů zboží bylo bezplatně předáno na humanitární účely.

Počet zabaveného zboží bylo v roce 2008 mnohem méně než v předešlých letech (například v roce 2006 šlo téměř o milión padělků). Důvodem poklesů zásahů inspekce je rozšíření kompetencí celníků.

Od října 2013 jsou veškerá data o provedených kontrolách, přijatých opatřeních a uložených pokutách volně k dispozici na internetu.

V roce 2017 proveda ČOI 31 107 kontrol, kde ve 12 741 z nich (přes 40%) byly zjištěny nedostatky. V témže roce pak bylo uloženo celkem 12 797 pokut v celkové hodnotě 114 333 200 Kč.

Inspekce se také pravidelně zabývá například kontrolou kvality pohonných hmot. V tomto ohledu je úřad často kritizován, protože prý podle zákona nesmí zveřejnit údaje o společnostech, které nekvalitní benzín či naftu prodávaly.

Pokud inspektoři zjistí porušení zákona, mohou kontrolované osobě uložit pokut, a to do výše 50 miliónů korun. Pokud je méně závažné přečiny hrozí pokuta do pěti tisíc korun.

ČOI nekontroluje potraviny a pokrmy, touto záležitostí je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ústřední ředitel ČOI je od března 2014 Mojmír Bezecný. 


Česká obchodní inspekce kontroluje:
Dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu.
Zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.
Dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb.
Dodržování státních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností.
Zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.
Zda nedochází ke klamání spotřebitele.
Zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné.
Zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
Zdroj: ČOI
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků