Hlavní obsah

Akademie věd České republiky

Akademie věd ČR je hlavní veřejnoprávní institucí sdružující 54 veřejných výzkumných pracovišť (stav ke dni 14. května 2018), jejichž základním úkolem je zajišťování především základního výzkumu v oblasti přírodních, technických, humanitních, ale i sociálních věd.

Akademie věd České republiky

Byla zřízena zákonem č. 283/1992 Sb. na základě rozhodnutí České národní rady. Nahradila Československou akademii věd působící v letech 1953 až 1992. Ta navazovala na Českou akademii věd a umění, jež vznikla především zásluhou českého architekta a stavitele a posléze i prvního prezidenta akademie Josefa Hlávky už v roce 1890. Vyznačovala se především publikační činností. Předcházela jí Královská česká společnost nauk založená v roce 1784, mezi jejíž zakladatele patřily tehdejší významné osobnosti jako například filolog Josef Dobrovský, historik Gelasius Dobner, historik František Palacký, matematik Jan Evangelista Purkyně a mnoho dalších.

Po roce 1918 vznikly i další vědecké instituce, například Masarykova akademie, Slovanský, Orientální nebo Archeologický státní ústav a jiné.

Akademie věd (AV) se především zaměřuje na základní výzkum, čímž se rozumí specializované a interdisciplinární bádání. Jeho primárním úkolem je vyhovět nastaveným nejen vnitrostátním, ale především mezinárodním standardům. AV se podílí na velké části projektů jdoucích často za hranice českého státu. Snaží se nejen objevovat a rozšiřovat pole působnosti vědecké sféry, ale rovněž i vychovávat novou generaci pedagogů a badatelů.

Nejvyšší orgán AV představuje akademický sněm složený ze dvou třetin ze zástupců všech ústavů, vysokých škol, státní správy, podnikatelských kruhů i jiných významných osobností. Mimo jiné jmenuje do čtyřletého funkčního období předsedu výkonného orgánu AV Akademické rady.

Předsedové AV České republiky
Jiří Velemínský (1. leden 1993 - 25. únor 1993)
Rudolf Zahradník (25. únor 1993 - 27. březen 1997)
Rudolf Zahradník (27. března 1997 - 27. března 2001)
Helena Illnerová (27. března 2001 - 24. březen 2005)
Václav Pačes (24. března 2005 - 24. březen 2009)
Jiří Drahoš (24. březen 2009 - 24. březen 2013)
Jiří Drahoš (24. březen 2013 - 24. březen 2017)
Eva Zažímalová (25. březen 2017 - )

Dalším orgánem AV je Komise pro hodnocení výzkumné činnost pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů, které jsou v každé vědecké oblasti AV.

Akademie věd České republiky sdružuje více než 50 pracovišť rozdělených do tří oblastí a celkem devíti sekcí.

1. oblast neživé přírody

a) sekce matematiky, fyziky a informatiky
b) sekce aplikované fyziky
c) sekce věd o Zemi

2. oblast věd o živé přírodě a chemických věd

a) sekce chemických věd
b) sekce biologických a lékařských věd
c) sekce biologicko-ekologických věd

3. oblast humanitních a společenských věd

a) sekce sociálně-ekonomických věd
b) sekce historických věd
c) sekce humanitních a filologických věd

Financování AV v největší míře zajišťuje stát samotný ze státního rozpočtu. Postupně se však stále častěji uplatňuje tzv. účelové financování jednotlivých projektů prostřednictvím nejrůznějších grantů a veřejných soutěží. Akademie jako první vlastnila Grantovou agenturu zaměřující se na vědecké projekty. Bohatým zdrojem jsou i nejrůznější domácí a zahraniční programy.

Právě finanční zabezpečení činnosti AV ČR se stala stěžejní otázkou v období celosvětové hospodářské krize, kdy škrty ve státním rozpočtu se v roce 2009 měly nejvíce dotknout právě vědecké obce.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků