Počet žadatelů o azyl se od vstupu do EU podstatně snížil. Poslední rok před vstupem do EU o azyl usilovalo 11 400 žadatelů. Od začátku letošního roku do konce září ale požádalo o azyl jen 2421 cizinců. Množství letošních žádostí bude podle odhadů ještě menší než za minulý rok, kdy bylo podáno 4031 žádostí. V roce 2004 jich bylo 5459.

Úbytek žádostí se dá připsat na vrub společné evropské politice, která nařizuje, aby každou žádost o azyl vyřizoval jen jeden členský stát EU. Zamezí se tak tomu, že cizinci si podají žádost ve více zemích.

Podle neziskových organizací stojí za malým počtem azylových povolení i přísné české podmínky pro jejich udělení. V jiných státech EU se přitom podíl úspěšných žádostí pohybuje kolem deseti či patnácti procent. Například Rakousko podle údajů spolkového ministerstva vnitra loni kladně vyřídilo 2272 žádostí, tedy asi desetinu.

Podle ministerstva vnitra je ale situace v ČR odlišná. Česko je totiž pro žadatele spíše tranzitní zemí a mnozí z nich nevydrží do konce azylové procedury a pokračují na západ.