Linku by provozovala nevládní organizace Transparency International (TI). Lidé by mohli na čísle 199 kromě ohlášení podezření na korupci také získat právní rady.

Projekt by byl pravděpodobně financován ministerstvem vnitra a částečně i TI. Současné protikorupční linky, které provozuje řada institucí a ministerstev, by byly zrušeny. Občané jim podle Langera nedůvěřují a domnívají se, že jejich stížnosti vyjdou naprázdno.

Minulý týden představil Langer vládě celkovou strategii boje proti korupci na období 2006-2011, do které nová linka patří.

"ČR je v rámci EU řazena mezi státy s největší mírou korupce. Více než polovina populace (56%) považuje úplatky za běžnou součást života," uvádí se ve zprávě.

Strategie se opírá o principy prevence, průhlednosti a postihu. Právě protikorupční linka má přispět ke zprůhlednění při zadávání veřejných zakázek a čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.

Strategie klade důraz také na omezení byrokracie a zjednodušení legislativy.

Vnitro navrhuje postihnout až patnáctiletým trestem veřejné činitele, kteří se dopustí korupce. Měl by být také vytvořen rejstřík lidí odsouzených za korupci a firmy, pro které pracují nebo které vlastní, by se nesměly účastnit veřejných zakázek. Strategie počítá i se zavedením institutu protikorupčního agenta, který by měl odhalovat a usvědčovat pachatele, ale na rozdíl od agenta provokatéra by neměl sám navádět k trestné činnosti.

Návrh ministra vnitra musí ještě schválit vláda. Pokud se tak stane, nová linka bude zprovozněna od začátku příštího roku.