Kdybyste shrnul volby, co vám udělalo největší radost a co vás nejvíce zklamalo?

Největší radost mám z postupu 11 senátních kandidátů ČSSD do druhého kola. Počítali jsme s tím, protože jsme věděli, že je 12 až 13 potenciálně levicových obvodů. Myslím si, že cíl voleb získat 5 až 9 senátorů, je blízko. Růst procent soc. dem. z 15,6 na 16,9 procenta proti minulým volbám není sice žádný zázrak, přesto je to ale růst. Mnohem výraznější růst je u statutárních měst, asi 3,5 procenta. To jsou pozitiva a s výsledkem jsem v celku spokojen.

To negativum je jednoznačné, protože v týdnu, který volbám předcházel, se objevilo několik pseudoafér, které významným způsobem ovlivnily výsledek v velkých městech. ODS to používá jako pracovní metodu, která snižuje volební účast o vlažnější voliče, což jsou často voliči ČSSD. Za druhé to podnítí naopak voliče ODS, aby šli k volbám. Je to stejný scénář , jaký použili pro volby do Sněmovny.

Jak tomu chcete pro příště zamezit?

Jednoznačně musíme celý problém přenést na parlamentní půdu. Není přece dlouhodobě možné, aby nějaká politická strana používala policejní složku v politickém boji.

Řekl jste, že lidé jako ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer nepatří do politiky. Není to příliš silné vyjádření před nadcházejícími jednáními o vládě?

Myslím, že je to velmi přiměřené vyjádření. Nereagoval jsem na desítky podobných vyjádření představitelů ODS. Zrovna pan Langer hovořil o tom, že by mě měli deportovat za Ural, paní Němcová říkala, že bych měl být vyhnán ze země, pan Přemysl Sobotka tvrdil, že jsem Klement Gottwald, nebo pan Tlustý, že jsem diktátor, nebo zase pan Langer, že jsem generální tajemník ÚV KSČ, a mohl bych pokračovat. Čili ať mi nikdo neříká, že bych měl zmírnit slovník , protože ten je ještě velmi mírný s ohledem na výrazy, jakými jsem napadán.

Mohou mít volby dopad dovnitř vaší strany v souvislosti s blížícími se krajskými konferencemi a sjezdem?

Je potřeba analyzovat výsledek, podívat se, kde lidé selhali. Protože jestli ten volební výsledek je celkově dobrý, jsou statutární města s růstem 10 procent a města, kde soc. dem. zaznamenala silný pokles. Pokud to tam děláme špatně, tak by se lidé, kteří to dělají špatně, měli věnovat třeba něčemu jinému v rámci strany. Nemusí to být nutně mimo stranu, v rámci strany se mohou věnovat jiné veřejně prospěšné práci a měli bychom hledat jiné lidi.

Situaci podle vás podcenila Praha. ČSSD tu ale obhájila 12 mandátů v krajském zastupitelstvu. Čekal jste lepší výsledek?

Je dobré, že obhájili, ale nebudou v radě. Nezvolili konfrontační kampaň a je otázka, jaký to přineslo výsledek. Já si myslím, že nevedení konfrontační kampaně ve svých důsledcích znamenalo, že se sami dostali do pozice partnera, který nemusí být v radě.

Vy byste jako pražský soc dem. z toho chtěl vyvozovat důsledky?

Jaké já bych z toho mohl vyvozovat důsledky? Byl jsem tu na jedné předvolební akci, a to zrovna ve svém obvodě Praha 5. Je to zrovna jedna z těch velkých městských částí, kde ODS nemá absolutní většinu, takže tam kampaň asi nedělali tak špatně. Byla to možná jedna z mála kampaní, která měla alespoň jakési razantní prvky.

Proč jste třeba nenavštívil Letňany, kde ODS po více než 8 letech vlády ČSSD získala nadpoloviční většinu?

Nepřipravuji si sám program. Navštívil jsem desítky jiných míst. Nevím, proč mi to nedali do programu. Byl jsem šest sedm dní v týdnu mimo Prahu, asi se toho více stihnout nedalo.

Chcete ve druhém kole podporovat všechny kandidáty proti ODS. Nabídnete jim i osobní podporu na místě?

Budeme se soustřeďovat tam, kde jsou naši kandidáti. Pokud by někdo z dalších kandidátů projevil zájem, jsem ochoten za ním zajet a proti ODS ho podpořit.

Jak se chcete vypořádat s tím, že ve druhém kole voleb do Senátu bývá tradičně slabá účast voličů?

Myslím si, že to záleží na lidech, to už není tak úplně v rukou politiků. Lidé musí mít zájem, aby Senát byl různobarevný.