"Duchovní je pojem, který není nikde definován," uvedla mluvčí ministerstva Ludmila Kadrnková. Narozdíl od tradičních velkých církví, kde duchovní musí mít vysokoškolské vzdělání a je vysvěcen nebo ordinován, malé církve takové nároky nemají. Počet duchovních tak podle mluvčí může růst neúměrně k počtu věřících. Ministerstvo odhaduje, že v roce 2007 bude v ČR působit zhruba 4500 duchovních.

"Počet duchovních Církve československé husitské musí být navyšován, neboť vlivem komunistických represí stále ještě nemají všechny náboženské obce svého duchovního. Mnozí faráři tak toho času spravují stále ještě více obcí najednou," řekla mluvčí této církve Hana Tonzarová. V roce 2001 bylo husitských duchovních placených státem 253, v příštím roce by jich mělo být podle údajů z ministerstva kultury 427.

Stát by měl letos duchovním vyplatit miliardu

V roce 2001 vydal stát na platy a pojištění duchovních kolem 620 miliónů korun, vloni to bylo přes 900 miliónů a letos by to měla být jedna miliarda korun.

Základní hrubý plat duchovních přitom dosahuje v průměru 8000 korun měsíčně. "Přesto tito lidé obětavě slouží v nemocnicích, sociálních zařízeních a službách církve společnosti," upozornila mluvčí husitské církve Tonzarová. Mladí duchovní, absolventi vysoké školy, podle ní dostávají při nástupu do práce jen kolem 10 000 korun.

Ministerstvo ze zákona nemusí vědět, koho platí

Církve za zákona nejsou povinny předkládat ministerstvu kultury jmenné seznamy duchovních. Bývalá ředitelka ministerského odboru církví Jana Řepová v této souvislosti hovořila o chybějící kontrole nad využitím peněz. Proti tomu se Tonzarová ohradila s tím, že církev seznamy duchovních eviduje a dává je k dispozici orgánům, jimž kontrola přísluší ze zákona.

"Kontrola využívání finančních prostředků je stejná jako u jiných právnických osob. Kontrolu provádí finanční úřady, sociální správa a zdravotní pojišťovny, v případě církví také ministerstvo kultury a NKÚ," řekla mluvčí ministerstva Kadrnková.

V katolické církvi se počet duchovních za posledních pět let zvýšil z 2400 na 2800, v Českobratrské církvi evangelické z 240 na 260. Podle sčítání lidu z roku 2001 se za katolíky počítalo 2,7 miliónu občanů, k českým bratřím se přihlásilo 117 000 lidí a k husitské církvi 99 000.