"Žádal jsem o spis jako dozorový státní zástupce. Ze strany vedení ministerstva vnitra byly činěny několikahodinové obstrukce. Proto byl spis na mou žádost a za mé přítomnosti zapečetěn. Postup ministerstva vnitra nepovažuji za zákonný," řekl včera Zachystal.

Důvodem zapečetění spisu bylo zabránit, aby bylo jakkoli se spisem manipulováno a aby se nepovolané osoby nemohly s obsahem spisu seznámit, což by narušilo trestní řízení.

Právo vstupu do spisu mají v dané fázi trestního řízení pouze orgány činné v trestním řízení. Tím není ministr vnitra, nejsou jimi ani jeho náměstci, ani ostatní pracovníci ministerstva vnitra.

Zachystal zdůraznil, že ve snaze o zachování zákonnosti a pokračování v trestním řízení bude jako dozorový žalobce energicky vyžadovat na vedení ministerstva vnitra vydání Kubiceho spisu. "Aby trestní řízení nebylo postupem ministerstva vnitra narušeno a mohlo pokračovat. Ve věci bylo podáno 16 podnětů, mezi podavateli je i Národní bezpečnostní úřad," poznamenal.