Technici podle Nebesáře kontrolovali palivové soubory vyvezené z aktivní zóny reaktoru. V pěti souborech, jež byly určeny k dalšímu využití v aktivní zóně, odhalili několik netěsných proutků.

"Dva palivové soubory byly opraveny. Zbylé tři se však dodavateli paliva, firmě Westinghouse, nepodařilo opravit tak, aby jejich oprava byla uznána v souladu s příslušnými předpisy provozovatele - společností ČEZ," dodal mluvčí. Tyto tři palivové soubory budou proto nahrazeny jinými.

"Toto řešení se nyní ověřuje nezbytnými výpočty a bezpečnostním hodnocením, která budeme předkládat i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. S tím souvisí i v současné době probíhající řada detailních kontrol a všech dalších činností k obnovení provozu bloku," uvedl Nebesář.

Druhý blok kvůli pokračující odstávce spojené s každoroční výměnou čtvrtiny paliva v reaktoru nadále nevyrábí elektřinu, zatímco první blok je v provozu na plánovaném výkonu.