Tomáše Hájka dlouho kritizovala odborná veřejnost. Za jeho odvolání dokonce vzniklo několik petic. Ve funkci byl od ledna letošního roku, kdy bývalého poradce ministerstva životního prostředí jmenoval tehdejší ministr kultury Vítězslav Jandák.

Hájka do funkce jednomyslně doporučila výběrová komise ministerstva kultury pod vedením ředitele personálního odboru ministerstva kultury Petra Millera.

Památkáři, historici umění a další odborníci měli Hájkovi za zlé, že byl především teoretikem památkové péče. Hájek prosazoval například oddělení správy státních památkových objektů od výkonu expertní činnosti. Chtěl také prosadit nový památkový zákon, který by zrušil dvojkolejnost památkové péče, tedy dosavadní oddělení správních řízení a vypracovávání odborných posudků. Od vzniku nové instituce spravující státní památkové objekty později NPÚ upustil. Nevznikl ani nový památkový zákon.

Před dvěma týdny ministr Štěpánek odvolal také ředitele Národního divadla Daniela Dvořáka. [celá zpráva]