Bita na tom zůstala pouze obec, která musí vrátit ministerstvu financí zpět 30 miliónů korun za  špatně použité státní dotace na ambiciózní projekt, jehož výsledkem je pět let chátrající torzo plánovaného vodního ráje. Část  peněz už uhradila, zbytek už ale bude nad síly malé příhraniční obce. Té tak hrozí exekuce majetku.  

"My jsme si proti závěrům policie podali stížnost ale státní zástupce nám ji zamítl,"  řekl ve čtvrtek Právu starosta Bublavy Igor Jirsík.   

Obvinění proti exstarostovi

Jeho předchůdce Havla policisté původně obvinili z trestných činů podvodu a porušování povinností při správě cizího majetku v souvislosti s přidělením sedmapadesátimiliónové státní dotace na stavbu akvaparku. Poukazovali přitom mimo jiného na to, že Havel v žádosti o státní dotaci uvedl, že pozemky pod akvaparkem patří obci, ačkoliv ve skutečnosti je vlastnila soukromá firma.

Podezřívali ho také z toho, že nedodržel rozpočtová pravidla, když ve fakturách nechal zaúčtovat položky, které nebyly průkazné. To vyšlo najevo během kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten  konstatoval, že nedostavěný akvapark nemá hodnotu účtovaných více než 76 miliónů korun, kterou obci fakturovala firma Skanska, ale jeho cena je podle znalce 29 miliónů.

Dotaci schválila Sněmovna

Havlovo trestní stíhání vzápětí zastavil dozorující státní zástupce s tím, že bylo předčasné a policii dal pokyn, aby dál šetřila. "Policie zjistila, že obec vlastně o dotaci vůbec nežádala, ale do státního rozpočtu byla zařazena dodatečně na základě poslanecké iniciativy," připomněla náměstkyně plzeňské krajské státní zástupkyně Dagmar Lindenthálová.

Návrh na zařazení akvaparku do státního rozpočtu předložil tehdejší předseda rozpočtového výboru a současný ministr financí Vlastimil Tlustý (ODS). Další dotace pak poslanci schvalovali s tím, že by nebylo vhodné nechat dílo rozestavěné.

Podle Lindenthálové se opětovným výslechem soudního znalce z oboru stavebnictví a tehdejšího stavbyvedoucího odstranily i nesrovnalosti mezi skutečnou hodnotou rozestavěného díla a celkovou profakturovanou  částkou.

"Nebyly zjištěny poznatky opravňující k závěru, že obec Bublava uhradila z dotací či penězi z vlastního majetku fakturované plnění, které dodavateli stavby  akvaparku  nebylo ke škodě obce dodáno," konstatoval ve svém konečném rozhodnutí dozorující státní zástupce Augustin Hrbotický. Ten na případu pracoval i přesto, že jeho dceru zaměstnával jako advokátní koncipientku Havlův obhájce.

Obec se rozhodla jít vlastní cestou a stavebníka zažalovala. Společnost Skanska  podle starosty Jirsíka nedodržela smlouvu o dílo. "Nesplnila podmínku, že obci poskytne překlenovací úvěr třicet miliónů korun," uvedl starosta Bublavy.