Julínek před novináři prohlásil, že odvolání Černého bylo porušením práva. "Jeho odvolání bylo účelové. Brněnské kardiocentrum bylo vždycky vysoce produktivní. Pod vedením jeho ředitele vznikla kardiochirurgická transplantační škola, která Brnu přinesla věhlas v České republice i mezinárodně," řekl ministr.

Kritizoval Ratha za sloučení kardiocentra s Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Něco takového lze provést jen zákonem a ne tím, že se pověří jedna osoba na dvě ředitelská místa. Rath totiž pověřil ředitele sv. Anny Romana Krause, aby zároveň řídil také kardiocentrum.

Černý: Julínek je spravedlivý

Profesor Černý vnímá ministrovo rozhodnutí jako čin člověka, jenž "má vysoký cit pro spravedlnost a který se všemožně snaží ihned po svém nástupu do funkce napravit největší křivdy a škody, které napáchalo předcházející vedení resortu".

Rath odvolal šéfa kardiocentra krátce poté, kdy kritizoval určitou nepřipravenost projektu ICRC. Julínek v této souvislosti prohlásil: "Jsme v demokratickém státě, pořád ještě může významný profesor říci svůj názor a nemusí být za to odvolán. Ještě tady je demokratická vláda, není tady Paroubkov a není tady Rathova diktarura."

Ministr Julínek při předávání dekretu vyjádřil podporu Mezinárodnímu centru klinického výzkumu (International Clinical Research Center - ICRC), které by mělo vzniknout právě v areálu sv. Anny a v těsné součinnosti především s odborníky kardiocentra.