S výsledky kontroly se seznamuje nový ministr kultury Martin Štěpánek (nestr.). "Pan ministr si uvědomuje závažnost závěrů, k nimž NKÚ dospěl, a se vší zodpovědností zprávu posoudí. Veřejnost bude poté s jeho stanoviskem a rozhodnutím seznámena," řekla mluvčí ministerstva Ludmila Kadrnková. Ministr podle ní považuje za nekorektní, aby se ke zprávě úřadu vyjadřoval bezprostředně po jejím obdržení.

Podle zjištění NKÚ obsahoval rozpočet ministerstva kultury pochybení v části Kulturní aktivity. V jejím rámci žádá o dotace široký okruh zájemců působící v různých oblastech umění. "Ministerstvo kultury poskytovalo finanční prostředky programu Kulturní aktivity v rozporu s rozpočtovými pravidly," uvádí se ve zprávě NKÚ.

Kromě dotací se našly problémy i s inventarizací

Kontroloři také upozornili na kulturní centrum Nostický palác sídlící v budově ministerstva kultury. Ministerstvo kultury poskytlo účelové dotace ve výši přes 800 000 korun právnické osobě, jejíž předmětem činnosti přitom nebylo poskytování kulturních služeb.

Nesprávný přístup zjistili kontroloři i u Divadelního ústavu v Praze. "Tato instituce nedoložila provedení inventarizace majetku a závazků v hodnotě téměř 68 miliónů korun za rok 2004 a téměř 48 miliónů korun za rok 2005, čímž porušila zákon o účetnictví," uvádí zpráva.

Dále Divadelní ústav podle NKÚ několik let nerespektoval rozhodnutí soudu a neuhradil úroky ve výši 11 miliónů korun; přes 800 000 korun dluží na soudních nákladech. "Tím porušil ustanovení v té době platné vyhlášky o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky," uvádí zpráva.

Ředitel Divadelního ústavu Ondřej Černý se zatím odmítl k výsledkům kontroly vyjádřit. "Stanovisko zveřejním poté, až tuto zprávu projednám s ministerstvem kultury jako zřizovatelem," řekl Černý.

Česká filharmonie při zadávání dvou veřejných zakázek postupovala podle již neplatného zákona. Obě zakázky filharmonie zadala v červnu roku 2004 podle zákona o zadávání veřejných zakázek z roku 1994; od května 2004 ale již platil nový zákon o veřejných zakázkách. Cena zakázek dohromady byla přes sedm miliónů korun. Mluvčí filharmonie Dan Sobotka uvedl, že této instituci NKÚ neuložil žádné kroky k nápravě, pochybení byla podle mluvčího jen formální.