Oba politici hovořili o muslimských bouřích nevole, jež způsobil papež Benedikt XVI. Papež svými citacemi byzantského císaře Manuela II. Paleologa (1350 -1425), že prorok Mohamed přinesl světu jen "zlo a nelidskost", popudil vyznavače islámu. Vondra řekl, že případná papežova omluva "by problém nevyřešila". Papež se v neděli muslimům omluvil. [celá zpráva]

Zaorálek byl přesvědčený, že papež neměl v úmyslu muslimy znepokojit. Zároveň ale podotkl, že "od roku 1967 nebyla v muslimském světě větší nenávist k Západu. V roce 1967 vyhrál Izrael šestidenní válku v souboji s arabskými spojenci.

Zaorálek naznačil, že spíše než střet civilizací bychom měli muslimům nabízet dialog. Vondra to příkře odmítl. Zaorálek však podotkl, že i šéf britských konzervativců David Cameron kritizoval až příliš těsnou spolupráci Tonyho Blaira s Bushovou administrativou.

Rozpaky o základně

Vondra podpořil výstavbu americké protiraketové základny v ČR, prý by posílila bezpečnost v celém středoevropském regionu. Zaorálek ale požadoval, aby s jejím zřízením souhlasili i další členské státy NATO. Podle něj nesmí být základny výsledkem dvoustranných dohod jen s USA, což požaduje i generální tajemník NATO Jaap De Hoop Scheffer.