Společnost Humi Outdoor nový stejnokroj vyvinula a je držitelem, tzv. průmyslového vzoru neboli ochranné licence. Ve výběrovém řízení ale firma skončila až druhá, přestože nabídla výrazně nižší cenu než vítěz tendru, firma Avízo. Podle jednatele Humi Outdoor Petra Rychlého nelze bez souhlasu společnosti začít s výrobou uniforem.

"Průmyslový vzor chrání vzhled toho výrobku, je to ochrana proti tomu, aby nikdo jiný nemohl vyrábět výrobek totožného nebo podobného vzhledu, protože se jedná o duševní vlastnictví. Já prostě nedám souhlas firmě, která nemá žádné zkušenosti v takhle složitém sofistikovaném výrobku, jako je tato policejní uniforma, která musí splňovat velmi náročná kritéria," uvedl Rychlý.

Podle tiskového oddělení policejního prezidia nebyla dosud smlouva s firmou Avízo uzavřena, termín jejího podpisu se ale blíží. Langer uvedl, že chystanou zakázku důkladně prověří. "Pokud se ukáží nesrovnalosti, tak bude třeba vyhodnotit, zda jsou to nesrovnalosti v rovině trestněprávní a zda jsou to nesrovnalosti, které by měly vést k případnému zrušení tohoto výběrového řízení," potvrdil nový ministr.