Soudkyní - zpravodajkou je Dagmar Lastovecká. Veřejné jednání má ukončit debaty o právních aspektech odvolávání vysokých představitelů justice představiteli výkonné moci, v tomto případě prezidentem republiky, který předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soud ČR jmenuje. Rozhodnutí Ústavního soudu tím také vyjasní pozici samotné Ivy Brožové.

Ta totiž odvolání z funkce v únoru nepřijala a obrátila se na Ústavní soud, který v červenci zrušil ustanovení zákona o soudech a soudcích, které prezident použil, jako nepřípustný zásah výkonné moci do moci soudní. [celá zpráva]

Spor o princip "kdo jmenuje, ten odvolává"

Podle tohoto ustanovení mohl představitele soudní moci odvolat ten, kdo jej do funkce jmenoval, za předpokladu, že soudce závažným způsobem nebo opakovaně porušoval zákonem stanovené povinnosti. Podle odborníků nelze z tohoto dílčího úspěchu vyvozovat větší naděje Brožové na vítězství v celém sporu.

"Jde o spor prezidenta republiky, zda má pravomoc odvolat justiční funkcionáře Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Předběžné rozhodnutí Ústavního soudu z července bylo pouze o tom, jestli jsou soudní funkcionáři obecně odvolatelní," řekl Právu místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera.