"Je skandální a v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i s povinnostmi vysokých státních úředníků, jestliže není možné náměstky ministra žádným způsobem kontaktovat. Pokud se schovávají, měli by si uvědomit, že jsou součástí krizového řízení resortu a že mají v tomto smyslu své povinnosti vyplývající ze zákona," uvedl vedoucí tiskového oddělení ministerstva Tomáš Cikrt.

Julínek zatím v úřadě zastihl jediného náměstka, hlavního hygienika ČR Michaela Víta. Další tři, Antonín Pečenka, Vladimír Dryml a Radovan Suchánek s ním komunikovat odmítají. Julínek sdělil, že pokud s ním nechtějí spolupracovat, nebude jim v odchodu bránit. Náměstci prý mají zdravotní či běžnou dovolenou.