"Přestože většina občanů ČR deklarovala negativní vztah k úplatkům, vyjádřila, že úplatky nikdy nedává, lidé mají pocit, že žijí ve zkorumpovaném státě," konstatují autoři průzkumu.

Podle výsledků jejich šetření letos považovalo Česko za zkorumpovanou zemi 66 procent respondentů, zatímco v roce 2001 jich bylo 52 procent. Pouhá čtvrtina lidí s takovým hodnocením země naopak nesouhlasí.

ČR je zkorumpovaná zejména podle lidí ve věku od 45 do 59 let, vysokoškoláků, svobodných podnikatelů a lidí se svobodným povoláním, lidí s vyššími příjmy a obyvatel velkých měst. Stejná skupina lidí v průzkumu častěji odpovídala kladně na otázku, zda někdy dali úplatek.

Nadpoloviční většina dotázaných má pocit, že se míra korupce v zemi za poslední tři roky zvýšila, více než třetina se domnívá, že se v příštích třech letech ještě zvedne.

Čechům vadí spíš velká korupce

Tolerance Čechů ke korupčnímu chování je obecně malá, závisí na charakteru korupčních praktik. Určité typy chování, například láhev alkoholu pro lékaře či nabídka slevy za nepožadování stvrzenky, někteří lidé ani za korupci nepovažují. Naopak za nepřijatelné či odsouzeníhodné respondenti nejčastěji označili velkou korupci soukromých firem a politických stran.

Přesto většina - 56 procent obyvatel - považuje úplatky za běžnou součást života, téměř každý třetí respondent se dokonce řídí heslem "kdo chce vyžít, musí dávat". Ani ne pětina dotázaných si naopak myslí, že jsou úplatky zbytečné a vše lze získat legální cestou. Jde zejména o ženy a mladé lidi do 29 let a staré lidi nad šedesát.

Minimální vzdor

Do boje s korupcí se ale Češi příliš zapojit nechtějí. Více než čtyři pětiny si myslí, že proti úplatkářství by měl bojovat stát, nikoliv občané. Tento pocit navíc rok od roku sílí. Lidé ale dlouhodobě nevěří vládě, že má skutečný zájem proti úplatkářství zasahovat. Letos tak odpovědělo skoro 60 procent respondentů.

Nadpoloviční většina Čechů není ochotna otevřeně projevit občanskou angažovanost v boji proti úplatkářství, například na protikorupční demonstraci by přišel jen každý třetí dotázaný. I tak si ale více než polovina občanů ČR myslí, že boj proti korupci není zbytečný.

Průzkum také zjistil velmi malý aktivní vzdor jedinců v případě, že se stanou svědky korupčního chování. Jen pět procent občanů deklarovalo ochotu oznámit vše na policii s tím, že by později i svědčili u soudu. Třetina lidí by si o tom promluvila s přáteli a příbuznými, čtvrtina by si vše nechala pro sebe. Nejvyšší míru vzdoru přitom prokázali muži ve věku od 45 do 59 let, vysokoškoláci, studenti a lidé, kteří dosud neměli s korupcí žádnou zkušenost.

Uplácí se prý na úřadech, policii i ve vládě

Nejvíce je podle lidí úplatkářství rozšířeno na úřadech. Je o tom přesvědčena více než pětina občanů. Za druhou nejzkorumpovanější instituci lidé označili policii, za třetí vládu, pak politické strany. Nejméně si občané korupci spojují se školstvím, armádou, neziskovým sektorem a bankovnictvím.

Z loňské zprávy organizace Transparency International vyplývá, že Česká republika patří v rámci Evropské unie mezi státy s největší mírou korupce. Na žebříčku zahrnujícím 159 zemí světa se Česko dělí o 47. až 50. příčku s Řeckem, Namibií a Slovenskem. [celá zpráva] Ze zemí evropské pětadvacítky dopadly hůře pouze Lotyšsko a Polsko.