Zájemci mohou přihlášky předávat do 23. června od 9 do 16 hodin na sekretariát Rady na Kavčích horách. Novinkou oproti předchozímu výběrovému řízení je, že uchazeč musí napsat dvoustránkovou úvahu na téma, proč chce být generálním ředitelem ČT. Místo projektu musí předložit třístránkový strukturovaný záměr, kam chce dovést Českou televizi v oblasti programu, ekonomiky a technologie.

Nový ředitel musí být vysokoškolák a musí v první fázi předložit lustrační osvědčení, či čestné prohlášení, že má negativní lustraci. V případě výběru pak musí nastávající ředitel lustrační osvědčení předložit.

Inzerát na výběr generálního ředitele ČT tentokrát nevyjde v denním tisku, bude pouze na internetové adrese a v teletextu České televize.