Průzkum, který se zabýval postavením žen v české politice, neprobíhal v Česku poprvé, naposledy v červnu 2004. Ve srovnání s minulými výsledky se mírně zvýšil počet lidí, kteří působení žen v politice hodnotí kladně.

Jako nedostatečné vnímá zastoupení ve veřejných funkcích v politice 67 procent dotázaných. Ze srovnání výsledků z minulých šetření vyplynulo, že zastánců tohoto názoru za posledních patnáct let výrazně přibylo.

Podle většiny lidí jsou ženy v nevýhodě

Velká část respondentů zastává názor, že šance mužů a žen prosadit se do veřejných funkcí nejsou rovnocenné. Podle 72 procent lidí mají muži větší šanci zastávat politickou funkci na celostátní úrovni.

Na úrovni krajů to mají muži snadnější podle 57 procent dotázaných. V komunální politice jsou však podle 54 procent populace možnosti vyrovnané. Naopak 40 procent obyvatel se domnívá, že i tady jsou ženy v nevýhodě.

Užitečnost žen v politice (v %)
Muži Ženy
1991 52 69
1995 70 81
2004 78 91
2006 82 91
Zdroj: Fórum 50%

Pro kvóty je víc než třetina dotázaných

Většina lidí je nakloněna pozitivním opatřením, která mají počet žen v politice zvýšit. Informační a osvětové kampaně, případně speciální kurzy by podpořilo 58 procent.

Pro změny v systému sestavování kandidátek, aby zaručil rovnoměrné zastoupení obou pohlaví, se vyslovila 53 procenta lidí. Zavedení minimálních kvót, aby určitý počet funkcí musel být obsazen ženami, podporuje 35 procent respondentů.

Názor na zastoupení žen v politice (v %)
Dostatečné Nedostatečné Neví
1991 38 42 20
1995 27 54 19
2004 24 67 9
2005 25 67 6
Zdroj: Fórum 50%