Návrh na to, aby se úsporný zákon na soudce nevztahoval, podal plénu Ústavního soudu brněnský městský soud a několik pražských obvodních soudů. Soudci se bránili tím, že je to útok na jejich nezávislost.

I když místopředsedkyně ÚS Eliška Wagnerová řekla novinářům, že zažila již vzrušenější debaty, bylo zřejmě rokování před vyhlášením výnosu dramatické. Protože většina soudců nepodpořila návrh soudce zpravodaje Miloše Holečka, došlo k výměně soudce zpravodaje a výsledek hlasování pléna zdůvodňovala Eliška Wagnerová.

"Vyšli jsme z dřívějšího nálezu ÚS, že lze připustit redukci soudcovských platů jako výjimečné opatření, ale že soudcovské platy nesmí být dány k dispozici vládě, aby o nich rozhodovala podle svých okamžitých politických představ," řekla Wagnerová a připomněla řadu legislativních opatření z poslední doby, která omezovala požitky soudců s cílem přiblížit je platům ve státní správě.

"Plénum řeklo, že tato nivelizace je ústavně nepřijatelná, protože soudci jsou jako skupina něco jiného než státní zaměstnanci, představitelé státu, politici," řekla místopředsedkyně ÚS a zdůraznila úlohu platu jako jednoho z pilířů soudcovské nezávislosti.

Zaorálek: nemorální požadavek

"Jsem nadále přesvědčen, že vynětí určité části občanů nebo určitého povolání z opatření, které sněmovna přijala, je nemorální. Je to totiž porušení rovnosti občanů, která podle mne není jen politickým cílem jednoho politického uskupení. Je to něco, co je dáno kulturou, tradicí a tím, že ve společnosti je třeba respektovat pravidla solidarity a sociální spravedlnosti," komentoval rozhodnutí ÚS předseda Poslanecké sněmovny ČR Lubomír Zaorálek a dodal, že odnětí třináctých a čtrnáctých platů nemohlo dramaticky zasáhnout do hmotného zajištění soudců.

"Jestliže byli postiženi učitelé či lékaři, pak soudci se nacházejí v takové příjmové kategorii, že toto opatření nemůže dramaticky vstoupit do jejich rodinného rozpočtu. Požadavek elementární solidarity mezi skupinami obyvatel je něco, co drží společnost pohromadě. To soud nevzal dostatečně v potaz a vyšel vstříc požadavku, který je podle mne nemorální," řekl Zaorálek.

"Ústavní soud se vyjádřil jednoznačně. Pan Zaorálek srovnával soudce s učiteli a s lékaři. Nesrovnával je se zákonodárci, kteří si třinácté a čtrnácté platy za rok 2001 stačili vyplatit, jak je mi známo. Pokud rovnost, tak pro všechny. Soudci jsou jednou ze tří státních mocí a mají své majetkové poměry upraveny přímo v ústavě. Ta říká, že stát je povinen vytvořit materiální podmínky pro to, aby nebyla ohrožena soudcovská nezávislost," řekl po vyhlášení výnosu předseda Soudcovské unie ČR Jaromír Jirsa.

Podle jeho informace se výnos ÚS dotýká zhruba 2800 soudců v ČR. Průměrný čistý měsíční plat soudce okresního soudu, kterých je nejvíce, činí 35 000 korun.