Podle průzkumu jsou nejvzdělanější  Estonci s 51,2 bodu, druhou příčku obsadili společně Dánové a Litevci (49,3 bodu). Na záda jim dýchají Češi s 48,8 bodu.

Naopak nejnižší příčky připadly Itálii, Portugalsku a Řecku s ukazatelem pod 40.

Ukazatel úrovně vzdělání je vážený průměr bodových hodnot u jednotlivých stupňů vzdělání na počty obyvatel nad 15 let, kteří ho dosáhli. Výsledek nula odpovídá stavu, kdy nikdo v zemi nemá žádné vzdělání. Pokud vyjde stovka, jsou všichni vysokoškoláci. Protože má ČR nízký počet vysokoškoláků je jasné, že musí vynikat hlavně obrovským počtem lidí s maturitou.

ČR vyniká počtem lidí se středním vzděláním

Mezi 24 státy má ČR bezkonkurenčně nejvyšší počet lidí se středním vzděláním s maturitou, bez ní či vyučených. Dosáhly ho dvě třetiny obyvatel nad 15 let. V Norsku, Polsku, Rakousku a Slovinsku, které následují, je to přes polovinu osob. Česko navíc patří k zemím s nejnižším podílem občanů jen se základním či nedokončeným základním vzděláním, kteří tvoří 23 procent obyvatel nad 15 let. 

V Česku je málo vysokoškoláků

V podílu lidí s vyšším vzděláním ale ČR zaostává. Vysokou školu absolvovalo devět procent lidí, vyšší odborné vzdělání má přes procento obyvatel nad 15 let. V Norsku je to víc než pětina.

Méně vysokoškoláků než Česko má například Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko a Lichtenštejnsko. Ve všech těchto státech je ale výrazně vyšší podíl lidí s vyšším odborným vzděláním než v ČR. Z nových členských zemí EU jsou na tom nejlépe pobaltské republiky. V Estonsku má vysokou školu 14 procent obyvatel nad 15 let, další desetina lidí má vyšší odborné vzdělání.