David prohlásil, že chce na základě zprávy Šabatové iniciovat změnu zákona o veřejném ochránci práv. Hodlá dosáhnout toho, aby úřad ombudsmana nemohl zveřejňovat informace bez toho, aby k nim vyjádřila své námitky i posuzovaná instituce.

Šabatová řekla České televizi, že žena personál bohnické léčebny zavíral ženu do síťového lůžka umísťována častěji, než bylo nutné. [celá zpráva]

Podle Davida ale zástupkyně ombudsmana chybně interpretovala fakta a nevzala v úvahu důležité skutečnosti. "Ve zprávě autorka sice konstatuje, že není oprávněna přezkoumávat, zda zdravotničtí pracovníci postupovali při léčbě v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy, ale přesto se k nim vyjadřuje a hodnotí další skutečnosti, které bez znalosti medicínských otázek nemůže pochopit, a proto se k nim nemůže kvalifikovaně vyjádřit," uvedl David.

Podle Davida Šabatová zveřejnila lékařské tajemství

David kritizoval Šabatovou také to, že svou zprávu zaslala "antipsychiatrickým aktivistům", a zveřejnila tak údaje, které jsou předmětem lékařského tajemství. "Dochází tak k nepřijatelné informační asymetrii. Aktivisté lžou, zdravotníci jsou povinni mlčet," uvedl ředitel léčebny. Také proto chce bývalý ministr zdravotnictví David navrhnout novelu, která  by zveřejňování podobných informací omezila.

Případ zemřelé Věry Musilové již dříve vyšetřovala odborná kontrola ministerstva, která žádné pochybení léčebny nezjistila. Rovněž policie chce údajně odložit matčino trestní oznámení.

Ředitel David už dříve přesvědčoval, že úmrtí nešlo zabránit, protože postižená žena se udusila vlastními výkaly ihned poté, co vyšly z jejího těla. Podle Davida jsou v Bohnicích dvě síťová lůžka, která se používají pouze v nevyhnutelných případech, například když pacient dlouhodobě ohrožuje sebe i okolí. Pacienty na těchto lůžkách kontrolují pracovníci každé dvě hodiny.