"Policie předběžně určila, že se pravděpodobně jedná o zbraně plynové, které ale vypadají jako podomácku upravené ke střelbě," řekla mluvčí pardubické policie Dana Dolanová s tím, že zbraně policisté podrobují balistické expertíze.

"I přes tento nález mohu veřejnost uklidnit, že práce na likvidaci látek nadále pokračují podle plánu a na vysoké odborné úrovni," řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL).

Skladiště nebezpečných chemikálií objevili v bývalém průmyslovém areálu ve Chvaleticích policisté a inspektoři životního prostředí v polovině června. Na místě se nacházejí kromě tlakových lahví s bojovým plynem fosgenem a jinými plyny i stovky tun kyanidů, solí těžkých kovů a dalších sloučenin.

Tlakové láhve byly převezeny do úložiště Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCBO) v Kamenné u Příbrami. O výbušné látky se postará pardubická společnost Explosia, která je zlikviduje. Experti ve skladu objevili také radioaktivní sloučeniny.  

"SÚJCBO doporučuje shromažďovat a ukládat nalezené radioaktivní a bojové látky na vymezené místo v uzavřené místnosti, úřad poté zajistí měření a analýzy látek směřující k roztřídění látek na jaderné a radioaktivní látky," uvedla mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

Podle ní provedou specialisté úřadu v průběhu září označení jednotlivých dávek jaderných materiálů podle platných dohod a úmluv a za asistence policie je SÚJCBO odveze a zajistí jejich bezpečné uskladnění.

Inventarizaci, třídění a odstranění nebezpečných látek ze skladu má na starosti specializovaná společnost Dekonta, která vyhrála výběrové řízení. Na tyto práce již ministerstvo financí uvolnilo zálohu deset miliónů korun, ministerstvo životního prostředí objednalo supervizora akce.